Kunst og demens

Tilrettelagd omvisning

 
Kyst, hav og sjøfart sett gjennom måleri i Griegsamlingen.
 
Omvisningane er gratis og eit tilbod til menneske med demens, med føgjeperson. Ein treng ingen forkunnskap, og omvisningane blir spesielt tilrettelagd for dei måmelde. Alle får sitjeplassar ved kusntverka, og erfarne formidlarar syter for ein open samtale der alle kan bidra med eigne tankar og assosiasjonar. Vi aavsluttar med kaffi og ein hyggeleg prat. 
 
Påmelding til evelyn@oseana.no seinast torsdag 21. februar. Avgrensa plassar. Varar til kl. 13:30.
 
I samarbeid med Os kommune og med tilskot frå Os kulturelle spaserstokk.
 
Facebookarrangement
 

Mandag, februar 25, 2019 - 11:30