Kva er dette?

Mellom Oseana og Os Sjøfront er det teikna inn ein bygning som verken Os kommune eller StorBergen eig.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. mars 2010 - 21:54

Sundag var første vising på Os Sjøfront-tomta, fredagen før blei nye teikningar publiserte. Her ser vi ein bygning som ikkje har med verken Oseana eller Os Sjøfront å gjera.

- Det blir truleg ein restaurant, men det er litt tidleg å seia, fortel Bjørn Moberg.

Moberg er ein av dei seks grunneigarane som selte tomta Oseana og Os Sjøfront no reiser seg på. Som kompensasjon for kafeen som måtte rivast for å gje plass til kulturhuset har han fått ei tomt på rundt eit halvt mål.

- Eg har tre ungar, og om dei vil starta opp noko så kjem vi til å bygga. Dottera mi er kokk, så det kan godt henda at ho vil bidra. Men først får Os Sjøfront bygga ferdig, det har ikkje noko for seg å opna kafé på ein byggeplass, seier Bjørn.

Les meir om

Eigedom