Mykje plastsøppel blei samla inn i fjor. Her frå konteinaren i Øyane (privat foto)

Kven bør få miljøprisen?

Hordaland fylkeskommune deler årleg ut ein miljøpris på 50.000 kroner. Har du ein kandidat?

Av: Andris Hamre

Hordaland fylkeskommune sin miljøpris skal vere til heider for einskildpersonar, lag og verksemder som har utmerka seg innafor klima- og miljøvernarbeid i året som gjekk.

Prisen famnar breitt. Har du ein idé om kven som fortener denne utmerkinga? Send inn og grunngje forslaget ditt.

- Prisen er heilt open. Det har alltid vore breidde i type saker som har fått prisen tidlegare, og vi ønskjer alle type nominasjonar, men de nominerte må ha gjort noko for å forbetre miljøet i Hordaland, seier Tale Halsør, rådgjevar på klima- og naturressursseksjonen i Hordaland fylkeskommune i ei pressemelding.  

Plastkvalengasjement ga pris i fjor

I fjor var det Kennteh Bruvik som fekk prisen på bakgrunn av sitt arbeid med å få i gang strandrydding og rette søkelyset på marin forsøpling etter at ein etter kvart verdsberømt kval med buken full av plast stranda på Sotra.

Juryen består av 

  • Jon Askeland, leiar MISA (utval for miljø og samferdsel)
  • Marthe Hammer, nestleiar i MISA
  • Geir Angeltveit frå Venstre

Vinnaren blir offentleggjort på fylkestinget i mars.

Her kan du nominera din kandidat 

Fleire saker