Laget er samla

Askvik hadde ikkje problem med å få tidlegare tilsette i administrasjonen tilbake på plass.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. april 2009 - 9:28

- Det var faktisk ingen som sa nei, seier dagleg leiar i Askeladden Boats AS, Henrik Askvik.

- Dette bør Henrik sjå på som ein serie av fine tillitserklæringar, meiner Leif Bergaas, som kjem tilbake til Askvik som marknadssjef.

Han er ein av tre tidlegare Askviks Sønner-tilsette som har hatt engasjement hos Johs Lunde den siste tida, men som no vender tilbake til nytt firma i same fabrikk.

I stil med storleiken
Asbjørn Hjelle og Tore Svendal har også engasjement hos ohs Lunde, men kjem tilbake som logostikkansvarleg og på teknisk support når dei avsluttar hos Lunde.

- Sjølv byrjar eg hos Askeladden Boats 1. mai, men kjem i mai til å bruka delar av tida mi på å avslutta prosjektet mitt med Askeladden hos Johs Lunde på ein best mogleg måte, seier Bergaas.

Morten Hjelle kom på plass som ettermarknadsleiar 14. april, same dag som Ann-Lisbeth Kallekleiv på økonomi og rekneskap.
4. mai kjem Tom Håkon Mjånes tilbake som hovudansvarleg for produktdefinisjonar, teknisk dokumentasjon, teknisk support, CE-merking og produktutvikling. Også Reidar Rundsveeen Tore Bøe og Yngve Drange er eller blir del av den nye administrasjonen.

- Vi får ein erfaren og passe stor administrasjon. Vi er færre enn før, naturlegvis, men alle funksjonar er dekka opp, seier marknadssjefen.

Nesten tomt
Alle dei drøye 200 Askeladden-båtane Johs Lunde kjøpte frå konkursbuet er selte. Det står om lag 30 båtar på fabrikken, men alle desse er det bestillingar på.

- Det treng ikkje å bety at det er tomt for båtar, fleire av forhandlarane har båtar for sal.

- Men det byrjar å hasta med å få produksjonen i gong, legg Bergaas til.

Produksjonsstart i juni?
Det er båtar opptil 6 til 6,5 meter Askeladden Boats kjem til å konsentrera seg om først.

- Askvik har kome langt med arbeidet med å samla eit godt arbeidslag i produksjonen. Vi kan koma til å starta produksjonen allereie 1. juni, seier Leif Bergaas.

- De byrjar litt varsamt. Men trur du Askeladden kjem til å koma tilbake på tidlegare toppnivå i volum og omsetnad?

- Ja. Men det kjem til å ta nokre år, for det er framleis finanskrise.

 

Les meir om

Askeladden Næringsliv