Katrine Brattfjell Heggland fekk realisert interiørdraumen, men er no klar for nye utfordringar. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Katrine Brattfjell Heggland fekk realisert interiørdraumen, men er no klar for nye utfordringar. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Legg Nordisk Rom ut for sal

– Butikken har potensiale, meiner gründer Katrine Brattfjell Heggland.

Kjetil Vasby Bruarøy
09. mars 2020 - 13:56

Nesten ni år etter at ho starta interiørbutikken Nordisk Rom, har Katrine Brattfjell Heggland bestemt seg for å legga butikken ut for sal. 

– Butikken har mange gode og faste kundar, vareutvalet er attraktivt og eg trur potensialet for å driva vidare absolutt er der, seier Katrine.

Driv vidare gjennom vår og sommar

Leigekontrakten går ut i mai, men huseigar skal vera fleksibel i forhold til å forlenga med kortare eller lengre tid. Heggland sendte i dag ei pressemelding om at avgjerda er fatta etter «lang tid med nøye vurdering». Endeleg avgjerd er fatta av styret i Nordisk Rom AS.

– Eg kjem i mellomtida til å driva butikken som før, då eg har tru på at nokon vil kjøpa den.

Noko dato vil ikkje Brattfjell setja, men ho seier ho i alle fall vil driva gjennom våren og sommaren, om ikkje andre overtar.

– For rett eigar og drivar trur eg absolutt det er potensiale å ta dette vidare. Det gjeld både for butikken og nettbutikken.

– Interiørtenester er ei potensiell, ny inntektskjelde. Sjølv om eg er utdanna interiørkonsulent, har eg halde meg i butikken. Eg trivst best med å gi tips og råd her, mens andre kanskje ville ha utvida med heimebesøk og utvida dette med rådgjeving. 

Eventyrlege år i Os sentrum

Nordisk Rom blei starta i Brugata. I 2015 blei det flytting til større lokale i Øyro 31.

– Utvidinga var ein suksess! Dei fleste kundane er lokale, men vi har òg hatt litt sal via nett, og ein god del tilreisande kundar, spesielt frå Fana.

Omsetnaden har lagt frå 2,7 til over 3,2 millionar i året frå 2015 til 2019. Butikken har gått med overskot 8 av dei 9 åra den har vore i drift.

– Eg har opplevd interiørinteressa som stor, og har hatt nokre eventyrlege år i Os sentrum. Dei hyggelege kundane og dei gode samtalane om interiør gjer at avgjerda var tung å fatta. No er eg klar for nye utfordingar, men samtidig takksam for at eg fekk realisert det som i mange år var draumen min, seier Katrine.

Butikken blir lagt ut for sal i desse dagar.

Les meir om

Næringsliv Handel