Statens vegvsen lover fortgang. Tysdag blir det asfaltering, onsdag 7. november skal Kolskogheiane opna. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Legg seg flat - asfalterer på tysdag

Kommentarane hagla då ein bilist fekk bot for å køyra gjennom Kolskogheiane. Statens vegvesen tar sjølvkritikk og lover fortgang.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I går fortalte politiet om ein ung mann som onsdag kveld blei observert då han køyrde på stengt veg i Kolskogheiane. Det resulterte i 5.500 kroner i bot.

Vegen har vore stengt sidan slutten av mai, men skulle vore opna for ein månad sidan. Det har vore fleire periodar utan arbeid på staden.

Artikkelen blei delt og kommentert i sosiale media, der mange var kritiske til at vegen framleis ikkje er ferdig, og at den ikkje er open på kveldstid eller i helgene.

– Vi fortener kritikk

Arbeidet med denne delen av Kolskogheiane har samband med bygging av ny E39 frå Svegatjørn til Rådal.

Midtsiden har kontakta Statens vegvesen for å spørra om kvifor vegen ikkje er opna igjen, og kvifor den ikkje kan vera open kveld og helg.

– Vi fortener den kritikken vi har fått, dette har tatt altfor lang tid, seier Kari Bremnes frå Statens vegvesen.

Ho lover framgang:

– Vegen blir asfaltert tysdag og opna onsdag 7. november.

Noko arbeid vil gjenstå etterpå, men dette reknar entreprenøren med at dei skal kunna utføra mens vegen er open for trafikk.

– Vi vurderte å ha den open kveld og helg i anleggsperioden, men frykta at dette ville auka trafikken på dagtid. Og på dagtid har det hendt at trafikken har vore høg, sjølv om det berre er buss i ruta som har hatt lov å køyra gjennom.

– Men sjølve arbeidet har, av ulike årsaker, vore prioritert for dårleg. Vi forstår at dette har vore ei ulempe for mange, og ønskjer no å opna så raskt som mogleg.

Fleire saker