Elevar frå barneskulane Os og Lunde deltok i opning av utstilling på Os folkebibliotek i dag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Leverte forslag til kommunevåpen

Elevar frå 6. trinn opna utstilling. Ordføraren trekte premie til éin av skulane.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I vår blei alle 6. klassingar i Fusa og Os kommunar inviterte til å teikna sine forslag til nytt kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Prosjektgruppa, som består av kulturleiar i Fusa kommune, Erik Vangsnes, kultursjef i Os kommune, Lisbeth Axelsen og Grete Byrkjeland frå kultureininga i Os kommune, fekk inn svært mange forslag til nytt kommunevåpen.

Klokka 12 i dag opna ei utstilling i Os folkebibliotek av forslaga til kommunevåpen for Bjørnafjorden. Forslaga er teikna av elevar i 6. trinn ved barneskulane i Os, og ei tilsvarande utstilling opnar i Fusa i morgon.

– Eg synest dette er vannvittig bra, seier Lisbeth Axelsen.

– Eg vil kalla det kunst, supplerte ordførar Marie Lunde Bruarøy (H).

Ordføraren merkte seg at ikkje alle forslaga følgjer den heraldiske stilen som ligg i krava frå styresmakta, men kunne informera om at kommunevåpenet Os bruker i dag heller ikkje oppfølgjer desse krava (men det gjer Fusa sitt).

Teikna også på fritida

Elevar frå barneskulane Os og Lunde var på plass under opninga.

– Det var frivillig å delta. Dei fleste var med, men ikkje alle var nøgde nok til å levera forslaget sitt, fortel Victor Bagger Aarvik, Mina Nøss Solskjær, Emil Arentzen Breivik og Freya Lunde Hatley.

Frå Os barneskule stilte Karoline Olsen og Lava Herem Mahmood.

– Mange blei veldig engasjerte, fleire dreiv òg å teikna på fritida, fortel dei to.

Elevane seier dei fekk god informasjon om kommunevåpen og om dei to kommunane som skal slå seg saman før dei starta å teikna.

Trekte premie til éin av skulane

Forslaga vil tene som inspirasjon for dei profesjonelle kunstnarane som skal formgi det endelege kommunevåpenet.

Kva av forslaga frå 6. klassingane vil bli brukt, eller blir henta inspirasjon frå, er for tidleg å seia, men under opninga av utstillinga blei det likevel trekt premie, eit gåvekort på 5000 kroner.

Kultursjefen hadde namn på alle skulane i hatten og ordføraren gjennomførte, med den eine handa framfor augene, sjølve trekninga.

Det såg ut som om det var med blanda kjensler at ho utropte sin eigen heimkrins som vinnar.

6. trinn ved Søre Øyane barneskule vann 5000 kroner.

Eldstejenta til ordføraren går i 4. trinn, var ho rask med å påpeika, før ho sette seg i bilen og køyrde ut til skulen med den store sjekken.

– Pengane er ikkje så viktige, det er meir spennande om nokre av forslaga blir brukt, meiner Lava frå Os barneskule.

oskommune.no kan du sjå alle forslaga som har kome inn.

Utstillinga står ut august.

Fleire saker