- 06. apr. 2021

Lysregulering fram til midten av mai

Gravearbeid påverkar trafikkbildet for både gåande og køyrande.

Det berørte området av Bjørnavegen. (Kart: BF kommune)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightirsdag 06. apr. 2021 11:48

Bjørnafjorden kommune melder i dag om komande gravearbeid i Bjørnavegen nær Halhjemsmarka.

Entreprenør Vestafjell AS utfører arbeid med å leggja nye leidningar for vatn og avløp for Bjørnafjorden kommune.

Gravearbeida har starta i Vargavågen og vil fortsetja vidare langs Bjørnavegen mot Auredalen.

– Planen er at dette kjem i gang førstkomande torsdag, fortel Siril Langhelle frå Bjørnafjorden kommune.

Arbeidet medfører lysregulering langs Bjørnavegen og omlegging av gangtrafikk fram til midten av mai.

Gåande og syklande vert oppmoda til å bruke gangvegen mellom Mardalsrenen og Auredalen, og ikkje gå i kryssområdet.

Køyrande vert oppmoda til å berekna ekstra tid grunna lysreguleringa.

Du kan lesa meir utfyllanda informasjon om arbeidet på Bjørnafjorden kommune sine heimesider.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.