Ragnar Lyssand er nyvalt president i Norges Brevdueforening. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Ragnar Lyssand er nyvalt president i Norges Brevdueforening. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Lyssand blei president

– Det er gode tider for oss som driv med duer, seier nyvalt president i Norges Brevdueforbund, Ragnar Lyssand.

Kjetil Vasby Bruarøy
31. januar 2013 - 14:24

I helga var 12 medlemmar frå Os Brevdueklubb til Kristiansand for å delta på årsmøte i Norges Brevdueforening.

Foreininga består av rundt 400 medlemmar fordelt på 19 regionale grupper.

Os er i gruppe 5, ei gruppe Ragnar Lyssand har vore formann for dei siste 14 åra.

Overtar som president

Lyssand, som har sete i styret i Norges Brevdueforbund dei siste tre åra, blei i helga valt til president.

– President blir valt for eit år om gangen. Eg overtar no etter Frode Bragstad, som har sete som president dei siste tre åra, fortel Ragnar.

Pensjonert politimann

I januar 2012 gjekk Rangar Lyssand av med pensjon etter 38 år i politiet, dei siste 8 åra som operasjonsleiar i Hordaland politidistrikt.

– No jobbar eg med trelast hos Geir Flåten nokre dagar i veka og har samtidig god tid til å driva med hobbyar, seier Lyssand.

Dei siste 25 åra har han også drive med fuglemerking og er gruppeleiar for ringmerkegruppa i Os.

Gode vilkår

Ragnar fortel at han har drive med duer sidan ungdomen, og at han tok opp igjen hobbyen då han flytta tilbake til Os på 80-talet.

– På 70- og 80-talet var falken, som er duene sin verste fiende, nesten utrydda grunna mykje giftbruk i landbruket.

– Men så blei det oppdrett av falk, som blei sett ut i naturen, og brå auke av falk gjorde at dei som dreiv med brevduer mista veldig mange duer. 

– Fleire gav seg med duer grunna store tap. Men no går det betre, det er som om duene har tilpassa seg. Det gjer at fleire har tatt opp igjen hobbyen, i tillegg er det ganske bra rekruttering.

– Brevduer er eit gamalt og godt kommunikasjonsmiddel og ein kjekk hobby, ikkje minst for ungdom, synes president Ragnar Lyssand.

Les meir om

Lokal Sport