I Strøno manglar no berre éin bøsseberar til årets TV-aksjon søndag. (Ill.foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Manglar éin bøsseberar i Strøno

Oversikt, krins for krins: Det er framleis behov for fleire bøsseberarar til TV-aksjonen søndag.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

For to veker sidan fortalde aksjonsleiar for TV-aksjonen i Os, Tove Hille at dei trengte 150 personar til å melda seg som bøsseberar, i år til inntekt for Kirkens Bymisjon.  

I dag fortel Hille  at det har vore eit jamnt tilsig av folk som vil vera med å hjelpa på søndag, men at det er enkelte krinsar som framleis kunne trenga eit ekstra løft.

– Det er ikkje mange dagar sidan den første melde seg til å gå i Lysefjorden, og her er det framleis behov for yttarlegare 11 personar. 

– På Søfteland manglar det nett no 8 personar for å få dekka alle vegane og husa, så om nokon i Lysefjorden eller på Søfteland har lyst på ein søndagstur med ekstra meining, er det berre til å ta kontakt, seier Hille. 

Behovet krins for krins:

Søre Neset 5

Nore Neset 5

Søre Øyane 7

Nore Øyane 1

Lysekloster 11

Søfteland 8

Hegglandsdalen 5

Moberg 8

Sentralt og spredt 9

Løyser seg alltid

Årets TV-aksjon er til inntekt for Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn, noko Hille meiner er ei utruleg viktig sak.

– Eg er ikkje bekymra for at vi ikkje skal koma i mål i år heller; det løyser seg alltid, seier evig-optimist-Hille.

Du kan melda deg som bøsseberar via blimed.no eller ved å senda ei tekstmelding til 916 72 910.

Fleire saker