Ranjeeta Styve Aarvik. (Privat foto)
Ranjeeta Styve Aarvik. (Privat foto)

Naturen – vi er ingenting uten

Lesarinnlegg: Dette er ikke en oppfordring til bare vinnerne av valget, det er en oppfordring til HELE det nye kommunestyret. 

Kjetil Vasby Bruarøy
23. august 2019 - 12:20

I over 10.000 år har menneskene fått nære av naturens utrolige mangfold og rikdom. Men nå, bare i løpet av min mors levetid har dette endret seg dramatisk.

Gjennomsnittspopulasjonen av ville dyr har blitt redusert med 60 % de siste 50 år.

Den arktiske isen og breer i verden smelter i rekordfart som påvirker både havstigning og de de store havstrømmene som tar med seg store mengder næringsstoffer fra havdypet. Plankton og små krepsdyr livnærer seg på næringsstoffene, og fisk, sjøfugler og havpattedyr nyter godt av disse små mikroorganismene oppover i næringskjeden. Alt liv på jorden er en del av det store økosystemet, der alt henger sammen med alt og vi er helt avhengig av at systemet fungerer.

Når vi begynner å plukke bort små biter fra økosystemet som følge av vår påvirkning med forurensing, temperaturstigning og overforbruk, risikerer vi at naturens store byggverk begynner å rase sammen. Naturens stabilitet kan ikke lenger bli tatt for gitt! Den har blitt skjør i løpet av industrialiseringstiden. På den annen side kan vi med vår egen hjelp redde jordas økosystem og balanse med kunnskap og riktige avgjørelser slik at også fremtidige generasjoner kan nyte godt av de samme naturressursene som vi har gjort og gjør i dag..

Som verdensborger har jeg et kjempestort ansvar. Det handler om å gi mer enn jeg har tatt, eller i det minste være i LIKEVEKT.

Hvorfor?

Maten som vi spiser, energien som varmer våre hus, selve husene og feriene våre er prisgitt naturen, NATUREN ER VÅRT LIVSGRUNNLAG! Dersom jeg ønsker at VÅR jordklode skal gi liv til dine og mine barn, barnebarn, oldebarn og fremtidige etterkommere – så må det selvfølgelig være slik at du og jeg ikke forbruker mer enn naturens økosystem tåler.

Frem til nå kan jeg med større sannsynlighet si at jeg har tatt mer av naturen enn hva jeg har bidratt positivt. Jeg har vært med å bidra til at gjennomsnittstemperaturen i verden har økt med mine utslipp når jeg har kjørt bil, har reist på ferie med fly, kjøpt klær, spist kjøtt osv.

Konsekvensene av mitt og ditt forbruk er enorme; 1 av 8 millioner arter er truet av utryddelse som følge av våre ikke gjennomtenkte avgjørelser. Dersom disse artene forsvinner, vil også livsgrunnlaget for de gjenværende artene være truet med de følgende det vil få. Nå MÅ vi endre hvordan vi lever våre liv og hvordan og hvor mye vi forbruker av naturen! Forbruket av naturressursene blant befolkningen i Norge har vært og er skremmende høy.

Dersom alle i verden skulle levd som oss i Norge måtte vi ha hatt 3,6 jordkloder! Er ikke dette et vanvittig overforbruk?

Dersom man har fulgt med i nyhetsbildet de siste 30 årene så kan vi fort fastslå at vi holder på å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Hvem av oss har rett til å innbille seg at naturen er til for oss, og at vi skal forbruke av naturen? Det er dessverre slik det har blitt som følge av at styresmaktene både her i Norge, men også i resten av verden ikke har vært i stand til å sette i verk tiltak som virkelig hjelper og virkelig monner.

Vi og de har vært altfor opptatt av økonomisk vekst og velstand og ikke av likevekt.

Dersom vi ønsker at vår klode skal være til glede for våre barn i dag, i nærmeste fremtid og våre etterkommere i fjern fremtid må vi endre vår oppfatning av naturen. Vi er en del av naturen og vi må ta valg som gjør at økonomi og utvikling er i balanse og likevekt med naturen. Vi må slutte å ønske oss vekst, for det går virkelig på bekostning av vårt livsgrunnlag. Det hjelper lite å ha tjent seg rik når man til slutt ikke får tak i mat.

I vår nye Bjørnafjorden kommune må vi ta valg som bidrar til likevekt og reduksjon av forurensing.

Det nye kommunestyret har ikke bare ansvaret for å yte gode kommunale tjenester, jobbe for god samferdsel og god kvalitet i skole, kulturtilbud m.m., de vil også ha ansvaret for å måtte tenke kreativt for å redusere avfall og redusere forurensing kraftig og med det bidra til en bærekraftig utvikling.

Kommunen er forbruker av mange tjenester og innkjøp, derfor MÅ den nye kommunen i alle sine valg og avgjørelser både nå og i fremtiden stille krav til sine leverandører om å levere miljøvennlig og bærekraftig utstyr, tjenester, forbruksvarer, mat, energieffektive kommunale bygg m.m.

Det er flere og flere leverandører som har innbytteordninger og fikser utdatert utstyr slik at det skal få økt levetid eller få et annet bruksformål (sirkulær økonomi). Politikere og administrasjon kan også jobbe for å få på plass rutiner slik at kommunale møter og kurs blir holdt digitalt, dermed unngår man unødige reiser og forurensing.

Dette er ikke en oppfordring til bare vinnerne av valget, det er en oppfordring til HELE det nye kommunestyret. Dersom dere/vi vil at våre etterkommere skal få gode liv og noe å leve av må noe gjøres også i Bjørnafjorden kommune. Vi kan ikke sitte å vente på at regjering og storting skal komme med nye innføringer, vi må begynne NÅ!

Ranjeeta Styve Aarvik
Medlem av Bjørnafjorden Arbeidarparti