Nokre gongar står UP med laser, her står dei med kikkert for å sjå etter manglande bilbelte eller bruk av handhalde mobiltelefon. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Neste år får du prikkar for å lesa tekstmelding

Er du i prøveperioden ventar fire prikkar om du «fokuserer på mobiltelefonen» mens du køyrer bil.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Bruk av mobiltelefon under køyring, særleg bruk som handlar om tasting og lesing, er forbunde med høg risiko.

Sidan forbodet mot bruk av handhalde mobiltelefon i svært låg grad blir respektert, innfører regjeringa no prikkbelasing for ulovleg bruk av mobiltelefon under køyring.

Ordninga trer i kraft 1. januar 2019.

2 eller 4 prikkar

Brot på forbodet vil frå denne datoen føra til to prikkar på førarkortet. Er du i prøveperiode blir det fire prikkar.

I dag gir brot på forbodet 1700 kroner i bot.

Eit blikk er nok?

Det er tydeleg at departementet vil ha slutt på all bruk, og at dei ser alvorleg på saka.

«Endringsforslaget er særlig begrunnet i et ønske om å motvirke den trafikkfarlige bruken som innebærer tasting og/eller fokusering på telefon under kjøring» sto det i høyringsbrevet då saka var oppe til diskusjon.

– Samferdselsdeparte­men­tet vil følgja utviklinga nøye, og både storleiken på bota og mengda prikkar vil bli justert opp om det viser seg å vera naudsynt, skriv regjeringen.no.

Fleire saker