Rokne Elektro

• Nyinstallasjoner og rehabilitering
• Belysningsinstallasjoner
• Varmekabelinstallasjoner

• Tele/datainstallasjoner
• Parabolanlegg
• Elbil-ladere

• Fornying av sikringsskap
• Feilsøking og utbedring av jordfeil
• Ekstra stikkontakter
• Garasje/utebod

Mobil
902 53 038
Telefon
902 53 038
Adresse
Skeisstøa 135
Postnr
5217
Poststed
Hagavik
E-postadresse