Talet på konkursar aukar framleis. I fjerde kvartal i fjor vart det opna 70 prosent fleire konkursar enn i same periode året før.

I hele 2008 vart det registrert 28 prosent fleire konkursar enn i 2007.

I Os går det meir på det jamne, med rundt 2 konkursar per kvartal. 

9 konkursar 1. kvartal 2007 gjer at året samla sett landa på 15 konkursar, mot berre 7 i 2008.

I 2006 gjekk 13 bedrifter i Os konkurs, i 2005 var talet det same.

Konkurstal frå tidlegare år:
2001: 5
2002: 7
2003: 6
2004: 6

Kjelde: ssb.no