Partane kom til semje i natt og 30.000 offentleg tilsette går ikkje ut i streik. I Os var 40 tilsette klare til å streika.

- Medan andre har fokusert på løn har vi forhandla oss fram til gode pensjonsavtalar. Tar den nye pensjonsreformen frå oss desse, så har vi i realiteten mista fleire år med lønsforhandlingar, sa Åse M. Gjerde til midtsiden.no i førre veke.

No får dei halda på ordninga med 66 prosent av bruttoløn frå fylte 65 år, dersom dei har 30 år med oppteningstid.

Les òg:
Klar for streik

Les meir om pensjonsstriden på VG.no.