Tone Steinsund Hagevik og Henriette Rytter Sundfjord på førebuing måndag kveld. (Privat foto)
Tone Steinsund Hagevik og Henriette Rytter Sundfjord på førebuing måndag kveld. (Privat foto)

Nore Neset: Erstatta bytedag med «deledag»

Då folk ikkje trengte å ta med noko for å få, blei det ein meir folksam ettermiddag.

Kjetil Vasby Bruarøy
05. februar 2020 - 15:42

Tysdag ettermiddag var det ein sosial kveld med gjenbruk i fokus ved Nore Neset barneskule.

– Vi har hatt bytedag før, men det kom ikkje så mykje folk som vi hadde håpa på. Gjenbruk er bra, men vi tenkte samtidig at det òg er viktig å ha det sosialt saman, seier Tone Steinsund Hagevik på vegne av seg sjølv og resten av arbeidsutvalet for foreldre (FAU).

– Nore Neset barneskule har over 300 elevar. Vi tenkte at det å få ha foreldre og søsken med seg på skulen, og å ha det sosialt saman utanom skuletida, kan vera med på å få eit nært forhold til både kvarandre og skulen.

Deledagen blei ei sosial stund med kafé og kino.
Deledagen blei ei sosial stund med kafé og kino.

I staden for fokus på bytedag, blei det endra til «deledag». Elevane sine familiar tok med ting dei ikkje bruker meir, som dei vil dela med andre, og uavhengig av om du tok med deg noko, så kunne du forsyna deg av utvalet.

– Samtidig hadde vi utvida program med filmvising og kiosk med sal av hotdog, kaker og snacks til «kinoen».

– Kan vi berre ta?

Tone var del av komiteen på tre, men heile FAU stilte opp for å gjennomføra arrangementet.

– Oppmøtet blei veldig bra, og folk fekk med seg både nye klede, ski, spel, bøker og skøyter heim. Enkelte trudde det knapt, og spurde «kan vi berre ta det»?

– Ja, på Nore Neset deler vi med kvarandre, kunne vi seia då.

Arthur (3) var med storebror Aron (7) på skulen, og fann mykje utstyr han likte.
Arthur (3) var med storebror Aron (7) på skulen, og fann mykje utstyr han likte. 

Utstyret og kleda som ikkje fekk nye eigarar, blir levert til andre som kan trenga noko gratis. 

– Vi kjenner nokre her lokalt, som kan dela dette ut til gode mottakarar, men vi gir nok òg noko inn til større organisasjonar, som har konteinarar ståande i Os.

Sjå bildeserie under (berre synleg for innlogga abonnentar):

 

Les meir om

Kultur