Testsenteret i Kolskogheiane. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Testsenteret i Kolskogheiane. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Null covid-19-tilfelle tysdag

Ingen av prøvesvara i går var positive.

Kjetil Vasby Bruarøy
18. november 2020 - 11:22

Etter 5 smittetilfelle søndag og 7 måndag, altså nesten like mange som heile vårsesongen til saman (14), rapporterer Bjørnafjorden kommune om null konstaterte smittetilfelle tysdag 17. november.

Berre 5, inkludert i går, av dei første 17 dagane i november har vore utan nye sjuke i Bjørnafjorden kommune.

Det er gledeleg, men det kan naturlegvis vera litt tilfeldig, og det er ikkje sikkert at det er eit teikn på at vi er på rett veg heilt enno. I Bergen er R-talet nede i 1,1. Målet er å koma under 1, altså at kvar smitta i snitt smittar færre enn éin person - altså at stadig færre er sjuke.

I morgon er det to veker sidan regjeringa kom med skjerpa smittevernreglar - reglar som Bjørnafjorden kommune skjerpa i eiga forskrift dagen etter

Det er venta å gå minst to veker før du ser resultata av nye tiltak.

Vi har ikkje fått talet på kor mange testsvar som kom i går, men testsenteret i Kolskogheiane tok i førre veke frå 100 til 160 testar for dagen. I tillegg er det no opna testsenter i Eikelandsfjorden.

Ny informasjonsflyt

Bjørnafjorden kommune vil frå i dag gå over til éin rapport for dagen.

Denne blir tilgjengeleg mellom klokka 10 og 12 kvar dag, og gjeld påvist covid-19 førre døgn.

Kjem det ingen rapport innan klokka 12, betyr det at det heller ikkje var smittetilfelle førre døgn.

Det kan likevel koma interessant koronainformasjon til andre tider på døgnet, for eksempel om smitteutbrot som fører til at skuleklassar eller andre større grupper må karantene. 

Datoane* for dei smitta i Bjørnafjorden til no 

* dato for offentleggjering via kommunen. Vedkomande kan ha fått konstatert smitte éin eller fleire dagar før.

14 smitta i vår:
11. mars: Mann i 50-åra, smitta etter utanlandsreise.
14. mars: Mann i 50-åra og mann i 30-åra, ein av dei etter utanlandsreise.
20. mars: Kvinne i 20-åra, den første smitta på Fusa-sida av kommunen.
21. mars: Mann og kvinne i 40-åra
23. mars: Fire nye smittetilfelle. Alle er i nær relasjon til ein annan smitta. Kjønn og alder er ikkje opplyst om.
4. april: Kvinne i 30-åra. Første konstaterte smitta på 12 dagar.
7. og 8. april: Smittetilfelle nummer 13 og 14, ein mann i 20-åra og ei ti år gamal jente.
14. april: Ektepar i 70-åra.

Til no 61 smitta i haust:
10. august: To i 20-åra etter utanlandstur.
(14. august: Soldat smitta i Ulven leir)
17. august: Mann i 20-åra smitta etter lengre opphald i utlandet.
21. august: Kvinne i 20-åra smitta innanlands, men i ein annan kommune.
26. august: Kvinne i 20-åra. Ho har vore i nærkontakt med kvinna som blei konstatert smitta 21. august, og er med andre ord den første i haust som er smitta internt i Bjørnafjorden kommune.
5. september: Ein mann i 20-åra i Bjørnafjorden kommune har testa positivt for covid-19. Smittevegen er kjent.
7. september: Mann i 30-åra. 
11. september: 12 år gamal elev ved Os barneskule er smitta etter kontakt med ein smitta frå ein annan kommune.
13. september: Kvinne i 20-åra, smitta av nærkontakt frå ein annan kommune. 
14. september: Kvinne i 20-åra, smitta av nærkontakt frå ein annan kommune.
16. september: To kvinner i 20-åra, smitta i Bergen.
17. september: Mann i 20-åra, smitta i Bergen, same stad som tre andre i 20-åra, meldt 13. og 16. september.
14. oktober: Mann i 20-åra.
14. oktober: Kvinne i 20-åra smitta i Bergen.
16. oktober: Mann i 40-åra, smitta ved arbeidsstad i utlandet.
16. oktober: Mann i 20-åra, smitta i Bergen.
16. oktober: Kvinne i 20-åra, smitta i Oslo. Kvinna er folkeregistrert i Oslo, men har vore på besøk i Bjørnafjorden.
17. oktober: Mann i 40-åra. Smitteveg foreløpig ukjent.
22. oktober: Kvinne i 20-åra, frå Os-sida av kommunen, smitta ved arbeidsplass i Bergen.
25. oktober: Kvinne i 40-åra. Ukjent smitteveg.
28. oktober: Sambuarpar i 20-åra, smitta i Bergen.
29. oktober: Kvinne i 30-åra, smitta i Bergen, utan nærkontaktar i Bjørnafjorden.
29. oktober: Lærar ved Søfteland barneskule. 30 elevar hamna i karantene.
31. oktober: Kvinne i 30-åra, smitta i Bergen.
31. oktober: Tilsett ved Lurane. 5 kollegaer og 10 bebuarar i karantene, ingen av dei med symptom.
1. november: Mann i 30-åra, smitta i Bergen.
1. november: Kvinne i 60-åra, smitta i Bergen.
2. november: Mann i 30-åra, smitta av familiemedlem.
2. november: Kvinne i 40-åra, ukjent smitteveg.
3. november: Mann i 50-åra, smitta av nærkontakt han var i karantene med.
(6. november: Kvinne i 50-åra, smitta i utlandet, var i karantene i Bjørnafjorden)
6. november: Jente i tenåra, smitta i ein annan kommune
8. november: Tre menn i 20-åra, ikkje relatert til kvarandre, smitta i ein annan kommune
9. november: Tilsett ved Luranetunet. 16 bebuarar og 7 tilsette i karantene.
9. november: Jente i tenåra. Heile 8. trinn ved Os ungdomsskule og fleire ved Ung Arena i karantene
(11. november: Elev ved Os vgs som bur i ein annan kommune og testa seg der.)
12. november: Kvinne i 20-åra smitta i Bergen.
12. november: Kvinne i 30 åra og to menn i 30-åra, kjent smitteveg. 
13. november: Gut i 3. trinn på Os barneskule
13. november: Kvinne i 30-åra. Kjend smitteveg. 
13. november: Mann i 30-åra. Kjend smitteveg. 
13. november: Mann i 50-åra. Kjend smitteveg. 
13. november: Kvinne i 40-åra. Kjend smitteveg. 
13. november: Jente i tenåra. Kjend smitteveg. 
13. november: Jente i tenåra. Kjend smitteveg. 
(14. november: Elev på 10. trinn ved Nore Neset ungdomsskule, testa i ein annan kommune)
15. november: Mann i 60-åra. Nærkontakt til bekrefta smitta i Bergen.
15. november: Mann i 40-åra. Nærkontakt til bekrefta smitta i Bjørnafjorden.
15. november: Kvinne i 50-åra. Nærkontakt til bekrefta smitta i Bjørnafjorden.
15. november: Kvinne i 50-åra. Nærkontakt til bekrefta smitta i Bergen. 
15. november: Kvinne i 40-åra. Uavklart smitteveg.
16. november: Jente på 3 månader. Smitta av nærkontakt i Bjørnafjorden.
16. november: Kvinne i 40-åra. Smitta av nærkontakt i Bjørnafjorden.
16. november: Kvinne i 50-åra. Smitta av nærkontakt i Bjørnafjorden.
16. november: Mann i 30-åra. Smittesporing pågår
16. november: Mann i 50-åra. Smitta av nærkontakt i Bjørnafjorden.
16. november: Kvinne i 30-åra. Ukjend smitteveg. 
16. november: Kvinne i 20-åra. Smitta av nærkontakt i Bjørnafjorden.

Les meir om

Lokal Korona