Beerenberg, som leiger i den tidlegare Askeladden-fabrikken, må nedbemanna. Men det er uvisst om nokon av dei 75 i Os må gå. (Arkivfoto: KVB)
Beerenberg, som leiger i den tidlegare Askeladden-fabrikken, må nedbemanna. Men det er uvisst om nokon av dei 75 i Os må gå. (Arkivfoto: KVB)

Ny nedbemanning hos Beerenberg

Trass nedgang i marknaden har Beerenberg hatt rekordoverskot. Dei har også venta med å kutta, men no må 250 gå.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. oktober 2015 - 20:16

Beerenberg, som har produksjonen sin i Os (tidlegare Askeladden-fabrikken), hadde rekordomsetnad på 2,3 milliardar og rekordoverskot på 178 millionar kroner i 2014.

Hausten 2014 kutta dei 150 stillingar, men trass vidare nedgang i oljenæringa har dei ikkje signalisert fleire kutt før no.

Beerenberg vil før jul i år redusera stallen frå 1650 til 1400 tilsette.

Uvisst om nokon i Os må gå

– Eg kan stadfesta at vi er nødt til å nedbemanna med 250 medarbeidarar, og at fleire avdelinger blir berørt, seier kommunikajsonssjef Ole Klemsdal til Midtsiden.

– Vi informerte dei tilsette i førre veke, men vi ønskjer ikkje å gå inn på kva avdelinger det gjeld.

Før kutta i fjor jobba det 75 ved fabrikken i Os. Det gjer det no òg.

– Vi har hovudkontor i Bergen og eit stort avdelingskontor i Stavanger. I tillegg har vi produksjon av topside-serien Benarx på Os. Men hovudtyngda av våre tilsette jobbar ute på petroleumsinstallasjonar, både på land og offshore.

Håper å bruka fortrinnsrett

Safe-tillitsvalt i Beerenberg, Christian Jørgensen, seier til vest24.no at dei tilsette som blir sagt opp jobbar innanfor alle felt i bedrifta, men at det er flest innan overflatebehandling.

Safe har 370 medlemmar i Beerenberg.

– Eg trur ikkje det blir lett å få ny jobb, i alle fall ikjje i oljerelatert verksemd. Men eg håper Beerenberg får fleire kontraktar innan 12 månadar har gått, så kollegaer som mister jobben kan bruka fortrinnsretten sin, seier Jørgensen til vest24.no.

 

Les meir om

Næringsliv Industri