midtsiden

Nye 2,5 millionar

Fylkestinget løyvar nye 2,5 millionar til Oseana. Totalt bidreg dei med 11,5 millionar.

Av: Andris Hamre

Fleirtalskonstellasjonen i Hordaland fylkeskommune, FRP/H/KrF fremja i dag sitt budsjettframlegg for 2011.

I budsjettframlegget ligg det inne ei ny løyving til Oseana kunst- og kultursenter med 2,5 mill kr.

Denne summen kjem i tillegg til dei 9 mill kr som fylkeskommunen tidlegare har løyvd til prosjektet.

- Dette er den andre gladsaka for Oseana denne veka, seier ordførar og styreleiar i Oseana KF Terje Søviknes i ei pressemelding.

Tidlegare i veka vart det klart at Grieg Foundation har gjeve nye 10 mill kr til eit rentefond for Oseana.

- Ekstraløyvinga på 2,5 mill vil bidra til å redusera låneopptaket i Oseana KF, og med dette har Hordaland fylkeskommune verkeleg synt at dei støtter dette fantastiske prosjektet, seier Søviknes.

- Frå vår ståstad legg det også ytterlegare press på staten i høve statleg medfinansiering i prosjektet, avsluttar Søviknes.

Budsjettet skal endeleg handsamast i Fylkestinget 14.-15.desember.

Fleire saker