Bjørnafjorden Invest AS har kjøpt lokalet som Os Blomsterservice i fjor flytta ut av. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Bjørnafjorden Invest AS har kjøpt lokalet som Os Blomsterservice i fjor flytta ut av. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Nye huseigarar på Torget

Lokalet som Os Blomsterservice flytta ut av er selt.

Kjetil Vasby Bruarøy
06. mai 2019 - 11:54

I november i fjor flytta 30 år gamle Os Blomsterservice frå Torget til Sentrumskvartalet.

Roald Stigen, far til Lena Stigen på Toppen Frisør Os AS i nabolokalet, eig dei to lokala på gateplan.

– Eg hadde interessentar på lokalet, men enda med å selja det, fortel Roald.

Lokalet inkluderer òg delar av det som var motebutikken Baronessen, i bakkant mot Baronselva, og er på til saman 116 kvadratmeter.

– Kjøpar er ein gjeng lokale, dyktige karer som eg kjenner godt, og som eg trur vil vidareutvikla lokalet til det beste for Os sentrum.

Kjøper seg gradvis opp i sentrum

Det er Bjørnafjorden Invest AS som har kjøpt det todelte lokalet på gateplan. Selskapet, som er eigd av Thomas Olsen, Jan Eirik Tvedt Skjeldal, Kjell Morten Søvik og Stein Ole Moberg, blei etablert i samband med kjøp av Lehrmanns-bygget i 2016.

Seinare har dei kjøpt ein etasje i Tønjumgården, for utleige av kontor, og første etasje i Stegen 2, der blant anna Macbox og Midtsiden tidlegare heldt til.

– Då vi fekk sjanse til å kjøpa oss eit lokale på Torget slo vi til. Storleiken er passeleg for ei rekkje ulike leigetakarar, og plasseringa ser vi på som veldig god, seier Thomas.

– Interessa for lokalet har allereie vore stor. Vi vurderer å halda på inndelinga, med eitt lokale bak mot Baronselva og eitt fram mot Torget, og vil rusta opp for utleige når vi veit kva som skal inn i lokalet.

Bjørnafjorden Invest er opptatt av å delta i å laga ein god miks av leigetakarar på Øyro. I Lehrmanns-bygget blei det vidare som før, med restaurant på gateplan og utestad i andre etasje, på Torget ønskjer dei å få inn noko anna enn servering.

 

Les meir om

Næringsliv Eigedom