midtsiden

Nye impulsar

Impuls samlar kvart år rundt 5000 unge kristne til konferanse i fire norske byar. Bergenskonferansen går som i fjor i Oshallen.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

− Impuls er ein konferanse med undervising, aktivitetar, musikk og song, og for tilreisande ungdom, overnatting og mykje tid til å vera saman med venar, seier styremedlem i Impuls Norge og ansvarleg for arrangementet på Os, Kristian Bjørkhaug.

Starta i Stavanger
Impuls har utspring frå ungdomsarbeidet PULS i IMI-kyrkja i Stavanger. I 2004 utvida Impuls til Trondheim, Tromsø og Os, der Os førebels er det minste arrangementet.

− I Stavanger er dei godt etablert med rundt 2500 deltakarar, i Os hadde vi 150 deltakarar og 70 medarbeidarar i fjor.

Arrangementet i Oshallen er for heile regionen, og dei 130 tilreisande overnatta i fjor på Kuventræ skule og Os vidaregåande skule.

− Arrangementet gjekk veldig fint, vi har vore heldige å få bruka så gode fasilitetar som de har på Os.

Tydeleg kristen
På Impuls kan deltakarane, som i hovudsak er mellom 13 og 19 år, sjølv bestemma kva seminar på programmet dei ønskjer å vera med på.

− Vi underviser i tema som er aktuelle for ungdomen og har fokus på det å leva eit tydeleg kristent liv i kvardagen. Samstundes som vi fortel om kva kyrkja står for vil vi visa stor respekt for individuelle standpunkt og meiningar.

Sjølv om kyrkja har ein generell nedgong når det gjeld unge aktive kristne, har oppslutnaden om Impuls vore god.

− Det er tydelegvis stor etterspurnad etter slike samlingar og seminar der vi tar opp tema som ungdomen er opptatt av, seier Bjørkhaug.

Impuls finn stad i Oshallen frå 12. til 14. februar. Du kan lesa meir om arrangementet på impulsweb.no.

Fleire saker