Eitt av dei tre alternativa til nytt inngangsparti til det ledige lokalet over Europris. (Skisse: Thon Eiendom)
Eitt av dei tre alternativa til nytt inngangsparti til det ledige lokalet over Europris. (Skisse: Thon Eiendom)

Nye skisser til ledig AMFI-lokale

– Vi har eit par interessentar, og det er i grunnen godt å ha noko å tilby etter gamalt, seier Solveig O. Hunhammer.

Kjetil Vasby Bruarøy
21. mars 2017 - 22:14

– Vi har eit par interessentar, og det er i grunnen godt å ha noko å tilby etter gamalt, seier Solveig O. Hunhammer.

Då AMFI Os i fjor blei utvida og Europris kom på eitt plan, blei Europris sin tidlegare 2. etasje ståande ubrukt. Lokalet fekk ny tilkomst, via taket på nybygget, og er no klar for vising til potensielle leigetakarar.

– Vi har ikkje innreia lokalet, vi vil legga rør og straum etter leigetakar sitt behov. Om vi får signert avtale no i vår kan vi ha lokalet klart til bruk over sommaren, seier Solveig Oksholm Hunhammer, eigedomssjef i Amfi Drift AS, Olav Thon Eiendom.

Lokalet er på 421 kvadratmeter og er meir eller mindre identisk med det som var 2. etasje hos Europris.

– Det er bygd sprinkelanlegg og ny ventilasjon, med nytt teknisk rom, men dette ligg i motsett ende av bygget, og tar ikkje av utleigelokalet.

Entré med varmekablar

Då planlegginga av tilbygget byrja blei det vurdert å gjera taket på tilbygget til parkeringsplass. Det ville òg gjeve tilkomst med bil tettare på det ledige lokalet.

– Erfaringar med grunnen frå tidlegare byggearbeid, både den store utvidinga av senteret i 2006 og bygginga av rundkøyringa, gjorde at vi slo det frå oss. Med parkeringsanlegg på taket måtte vi hatt endå meir stabil grunn, og det er både kostnadar, tidsbruk og risiko knytt til gravinga og spuntinga vi har sett tilsvarande av på tomta tidlegare.

I staden fekk tilbygget eit tak eigna for gange, med rampe for rullestol, barnevogn og handlevogn, og trapp direkte frå inngangen i glasfasaden mot sør.

– Det er lagt varmekablar på området utanfor det ledige lokalet, for å sikra trygg og god ankomst året rundt.

Viser ulike skisser til potensielle leigetakarar

Sjølv om lokalet ikkje er innreia, er det no lagt til rette for at eigedomssjefen kan visa det fram.

– Vi har òg fått teikna fasaden på bygget med ulik design på inngangspartiet. Nett no er det berre ei vanleg dør der, men når vi får leigetakar vil vi laga noko som ser finare ut og som har meir praktisk form.

Hunhammer er ikkje framand for at leigetakar kan ha litt andre opningstider enn resten av senteret, sidan det har eigen inngang. Til samanlikning er 421 kvadratmeter omtrent same storleik som Kid har på senteret (419 kvm).

– No har vi jobba med eit par interessentar, og det er mogleg at det blir avgjerd om ikkje så lenge. Det har ikkje vore lange perdioar (periodar )med ledige lokale dei siste åra, så akkurat no var det hyggeleg å ha noko å tilby.

Les meir om

Næringsliv Eigedom