midtsiden

OHARA-prosessen

LESARINNLEGG, Johannes Gaassand: Vi som osinger skal være glad for at vi har en ordfører som lytter.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Jeg registrerer at det på siste folkemøte om OHARA 9. juni kom opp en diskusjon om hva som tidligere ble bestemt og kommunisert på folkemøtet i Osbadet for en tid tilbake.

Som en av innbyggerne i Os kommune fant også jeg veien til møtet i Osbadet, og som tilhører må jeg gi min fulle tilslutning til ordfører Terje Søviknes og administrasjonen i Os kommune sin versjon. 

I Osbadet-møtet ble det ikke på noe tidspunkt sagt at det var et alternativ å flytte hele anlegget til Liafjellet. Det som derimot ble poengtert var at kommunen ønsket å utrede muligheten for en alternativ utluftig i Liafjellet.

Da synes jeg det er urimelig at velforeninger og enkeltpersoner nå angriper ordfører og kommunen med påstander om det motsatte. Det gir ikke et godt samarbeidsklima i saken.

Med det sagt, vil eg berømme både velforeninger/aksjonsgrupper og Os kommune med at der har etter min oppfatning vært en åpenhet rundt saken.

I tillegg må det sees som svært positivt at vår ordfører på vegne av Os kommune ser viktigheten av å avholde folkemøter vedr. saker som sterkt engasjerer kommunens innbyggere.

OHARA er en forståelig nok en stor utfordring for Os kommune. Det er en stor investering som bunner i et krav fra EU om gjennomføring innen 2015. Dette har ført til at Os kommune har måttet arbeide for å finne løsninger.

Et kloakkrenseanlegg og plassering av dette er ingen enkel jobb og plassering av dette vil uansett være en vanskelig avgjørelse. 

Os kommune har garantert tenkt på flere muligheter, men under både økonomisk press og tidspress, så har kanskje prosessen blitt konsentrert om en tidligere idé om å bruke Mobergshaugen for samtidig å få et parkeringsanlegg.

Dette med å kombinere flere prosjekt i Mobergshaugen var også en idé som kom frem da det var planleggingsprosess på hvor Osbadet skulle være. Den gang som nå, var der folkemøter og Os sine politikere lyttet til folket. Osbadet ble bygget på Kuventræ.

At det i en slik prosess kan bli litt høy temperatur er forståelig, men vi som osinger skal være glad for at vi har en ordfører som lytter til sitt publikum og som vi nå registrerer har han også gitt beskjed om at Liafjellet skal sees på som en alternativ plassering av renseanlegget.

Johannes Gaassand

Fleire saker