Thorstein Skårnes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Thorstein Skårnes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Om pappaperm på kvinnedagen

Lesarinnlegg: Kvinnedagen er, over 100 år etter den første marsjen 8. mars 1911, fremdeles en viktig merkedag.

Kjetil Vasby Bruarøy
08. mars 2018 - 9:45

8 mars handler om likestilling for kvinner over hele verden. Ser vi på hva vi har oppnådd  i Norge har vi, takket være utrettelig arbeid av våre formødre, kommet langt, og ligger i toppen av de fleste internasjonale statistikker som handler om egenverd, rettigheter og likelønn for kvinner, er vi langt fra i mål.

Målet om full likestilling mellom kjønnene er i dag ikke en tanke som er enestående for sosialistene og sosialdemokratiske partier, men er et mål for samtlige norske politiske partier. Dagens politiske situasjon i Norge viser oss at vi har nådd langt når samtlige av partilederne i de tre regjeringspartiene, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, alle er kvinner.

Lokalt i Os kan vi også skryte av både kvinnelig ordfører i Marie Bruarøy (H) og Laila Marie Reiertsen (FrP). Det er noe vi, som nordmenn, og osinger, kan være stolt over, og som jeg håper engasjerer enda flere kvinner til å bidra i politisk aktivitet, men også i andre lederverv i organisasjoner og bedrifter rundt omkring.

I Os har også  flere kvinner trådt frem og satset på drømmen sin, og skapt både en arbeidsplass for seg selv og andre.

Katrine Brattfjell Heggland, som driver Nordisk rom, Jeanett Kallekleiv, med Borg Vér, begge i Os sentrum. Tina Lyssand Rød og Nina Oen skal åpne barnebutikk i det gamle DNB-bygget, og i samme bygget flytter Sværen Samnøy inn og utvider dermed strikketøysbutikken. Ikke minst har vi Børrea Schau-Larsen og Pernille Schau-Larsen, som driver Solstrand Hotel og Bad, for å nevne noen av de dyktige kvinnene vi har i næringslivet i kommunen.

Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av de som tør å ta en sjanse, og som bruker sine egne evner og idéer til å skape noe nytt. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet i regjering også satser på disse menneskene. Denne satsingen har stor verdi for norsk næringsliv. Når det i tillegg er kvinner som løfter opp sine drømmer, og skaper noe de lykkes med, gjør det noe ekstra positivt for samfunnet vi lever i.

Kvinners viktige deltakelse i arbeidslivet krever at vi også setter fokus på de sosiale ytelser og rettigheter som familien har i en periode hvor de får barn. Foreldrepengeperioden er i dag tredelt: Mødrekvote, fedrekvote (også kalt pappaperm) og fellesperiode. I dag har derimot far bare rett til fedrekvote hvis mor har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Hvis mor ikke har opparbeidet seg rettigheter, kan far ha en selvstendig rett til foreldrepenger.

Fremskrittspartiet mener at rettighetene til foreldrepenger må likestilles for å sikre valgfriheten det er å dele foreldrekvotens fellesperiode, spesielt i situasjoner hvor mor har en jobb som er avhengig av at hun er hurtig tilbake.

Lange perioder borte fra en stilling kan dessverre føre til at man forbigås i en rekrutteringsprosess til høyere stillinger.

Skal kvinners muligheter i arbeidslivet sikres, og likestilles, må også familiens valgfrihet sikres, og de sosiale ytelsene likestilles.

Kvinnedagen markeres forskjellig. Arbeidet for likestilling i Norge kan nok sees på som luksusproblem for kvinner i mange andre land, og her må vi klare å holde flere tanker i hodet samtidig. Det er mulig å støtte nasjonalt og lokalt likestillingsarbeid, samtidig som vi støtter de kvinner som lever under forhold langt dårligere enn selv de kvinner som begynte frigjøringskampen i 1911.

Kvinnedagen er, som jeg innleder med, særdeles viktig. Det gir oss en mulighet til å se på urettferdig maktfordeling i samfunnet, hvor menn i mange tusen år har hatt stor makt, og hvor kvinnekampen i et slikt perspektiv så vidt er i gang.

Thorstein Skårnes
Os Frp