Ønska kunstgras på grusbanen

Børge Lunde (H) tok til ordet for å få kunstgras på grusbanen i sentrum, då kommunestyret gav lånegaranti for den nye banen på Halhjem.

Børge Lunde (H) tok til ordet for å få kunstgras på grusbanen i sentrum (foto: Andris Hamre)
Andris Hamrelørdag 25. juni 2016 10:22

I kommunestyret onsdag gav politikarane kommunal garanti for fleire aktørar. Både Nøtteliten barnehage, hangaren til Os Aeroklubb, garderobebygget til Lysekloster ride- og kjøreklubb og den nye kunstgrasbanen til Søre Neset på Halhjem fekk dei naudsynte garantiane.

– Vi i høgre støtter sjøvsagt søknaden, men eg skulle eigentleg ønskt at denne saka kunne dreid seg om Jada og kunstgrasbanen her nede på Osøyro. Jada er den einaste klubben som framleis speler på grus. Her må vi som kommune vera vårt ansvar bevist. Vi må legga til rette for at ungane framleis kan spela fotball her nede på Osøyro, sa Børge Lunde uten å klare å få dei andre i kommunestyret til å vera med på debatten.

Gjekk saman om formulering

Nils-Anders Nøttseter (MDG) var som i formannskapet oppteken av miljøkonsekvensane av kunstgras, men hadde moderert seg litt i høve tilleggsframlegget han fremja i formannskapet.

– På vegne av MDG, Ap og V foreslår eg eit tilleggspunkt kor vi ber administrasjonen utarbeida ei formalisering av dialogen og oppfølginga av idrettslaga og andre aktørar i kommunen, for å bevisstgjering av miljøkonsekvensar og korrekt handsaming av spesialavfall.

– Då sikrer vi likehandsaming for alle og ikkje at vi er avhengige at enkeltpersoner tek ansvar, poengterte Nøttseter som fekk litt overraskande, støtte frå Espen Aspenes (Frp).

– Eg tykkjer intensjonen i forslaget frå MDG er god, men det manglar eitt punkt. Ein ting er kunnskap om det som forureinar, men det handlar også om bevisstgjering om økonomi med brøyting og slodding av banene. Får du inn noko om det kan eg støtta deg, sa Aspenes som deretter tok eit lite gruppemøte med Nøttseter som deretter framma eit justert forslag som fekk støtte fra 22 av dei 35 kommunestyrerepresentantane.

Tillegget blei: «Kommunestyret ber administrasjonen utarbeida ei formalisering av dialogen og oppfølginga av idrettslag og andre aktørar i kommunen som nyttar kunstgras, for å sikra bevisstgjering av miljøkonsekvensar og korrekt handsaming av spesialavfall. Ein like viktig dimensjon er omsyn til rett bruk av granulat, slådding og brøyting. Dette vil gje forlenga levetid for kunstgras og betre økonomi for både kommune og idrettslag.Administrasjonen vel sjølv korleis dette arbeidet vert gjennomf��rt.»

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.