Ordførar Marie Bruarøy saman med mannskap frå Os brannvesen klar til å opna nye FV160 Ulvenvegen forbi Svegatjørn (foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Ordførar Marie Bruarøy saman med mannskap frå Os brannvesen klar til å opna nye FV160 Ulvenvegen forbi Svegatjørn (foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Opna Ulvenvegen

E39 Svegatjørn-Rådal • Ordførar Marie Bruarøy fekk æra av å opne den første vegen på det nye anlegget.

Andris Hamre
15. mai 2018 - 14:13

I november 2015 blei fylkesveg 160 Ulvenvegen stengd for å gje plass til anleggsarbeidene med Skogafjellstunnellen ved Svegatjørn. Etter to og eit halvt års arbeid kunne ordførar Marie Bruarøy tysdag gjenopna fylkesvegen mellom Ulvenparken og Kolskogheiane.

– Fjellsida var så dårleg at natursteinsmuren langs fjellsida måtte byggast både lengre og høgare, fortalde byggeleiar Kari Bremnes frå Statens vegvesen då Midtsiden snakka med ho i byrjinga av mai.

Den nye fylkesvegen blir open for trafikk når opningsarrangementet er rydda vekk, truleg ein gong etter klokka 16.30 i ettermiddag.

Ulvenvegen får to gode køyrefelt og eigen gang- og sykkelveg. Midtvegs er det bygd ei rundkøyring.

Blir ny omkøyring på E39

Veidekke vil i løpet av dei neste par vekene gjera klar for ei ny midlertidig omkøyring på E39.

– Entreprenøren skal ferdigstilla nordre del av E39 Halhjemsvegen, mellom rundkøyringa ved Ulvenparken og ned mot der Halhjemsvegen var nærmast Svegatjørn, vis a vis Fløysand-bygget i Industrivegen.

Omkøyringa blir ei kort sløyfe oppom nye Ulvenvegen og på ny nedkøyringsrampe mot E39 under brua frå Industrivegen.

Midtsiden kjem tilbake med meir frå opninga.