Røde Kors-huset er testsenter frå før. No blir koronalegevakt etablert i delar av bygget. (Foto: KVB)
Røde Kors-huset er testsenter frå før. No blir koronalegevakt etablert i delar av bygget. (Foto: KVB)

Opnar som koronalegevakt

– Vi vil hindra smittespreiing frå fastlegekontor og ordinær legevakt.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. mars 2020 - 22:14

Røde Kors-huset i Kolskogheiane, som tidlegare husa Os legevakt, har frå fredag 13. mars fungert som testsenter for koronaviruset.

Onsdag 25. mars skal delar av huset fungera som legevakt igjen, men berre for personar med symptom på luftvegsinfeksjon.

– Vi gjer dette for å hindra eventuell smittespreiing av koronaviruset på fastlegekontor og ordinær legevakt, og for å kunna tilby rask og effektiv hjelp til personar med sjukdomen covid-19 (forårsaka av koronavirus), seier leiar for førebyggande helsetenester i Bjørnafjorden kommune, Marita Wallevik.

Du kan ikkje møta opp utan avtale. Ring fastlegen din for å bli vurdert, eller legevaktsentralen (116117) utanom kontortid.

Vent i bilen

På koronalegevakta skal du venta i bilen utanfor bygget til helsepersonell gir beskjed om at du kan koma inn, sånn at pasienten før deg rekk å forlata lokalet før du kjem inn.

Koronalegevakta vil vera betjent av lege og sjukepleiarar, og held ope måndag til fredag frå klokka 08.00 til 15.30, og laurdag og søndag frå 10 til 17.

Ring fastlegen din, som vil vurdere om du skal visast til koronalegevakta. Utanom kontortid, ring legevaktsentralen på 116117.

Har du andre spørsmål om korona, smitte og testing? Ring smitteverntelefonen på 56 57 57 57. Sjå opningstider og meir informasjon.

Les meir om

Lokal Helse Korona