Oppseiing hos Mohn

Inntil 50 tilsette ved Frank Mohn Fusa AS mister jobben frå 1. februar neste år.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Frank Mohn Fusa AS har rundt 600 tilsette. Ordrenedgang gjer at dei nedbemannar med inntil 50 mann.

- Vi har god oversikt over ordrane ganske langt fram i tid, og kan ikkje sjå betringar i denne situasjonen på ei god stund. Dette gjorde at permitteringar ikkje er aktuelt, seier hovutillitsvalt Øyvind Straumsnes til Os & Fusaposten.

Han fortel at den økonomiske situasjonen i selskapet er god, og at det er fin dialog mellom leiinga i selskapet og dei tilsette.

Selskapet omsette for over 3,5 milliardar i fjor og hadde eit resultat før skatt på over 900 millionar kroner.

Frank Mohn Fusa AS si omsetnad dei siste åra:
2008: 3 578 763 000 kroner 
2007: 3 025 288 000 kroner
2006: 2 311 207 000 kroner
2005: 1 794 578 000 kroner

Frank Mohn Fusa AS sitt resultat før skatt dei siste åra:
2008: 909 209 000 kroner
2007: 815 555 000 kroner
2006: 634 997 000 kroner
2005: 440 247 000 kroner

Frank Mohn Fusa AS er eit dotterselskap av Frank Mohn AS. Samla har Frank Mohn rundt 1750 tilsette i Noreg, Nederland, USA, Singapore, Japan, Korea, Kina og Brasil.

Frank Mohn Fusa sitt hovudprodukt er lossesystem for tankskip. Om lag 90 prosent av omsetnaden stammar frå eksport.

Tips midtsiden.no

Kjetil Vasby Bruarøy + 47 90 78 92 70
Andris Hamre +47 47 90 61 11