Ordførar Trine Lindborg oppmodar innbyggarar i Bjørnafjorden om å halda seg i heimkommunen. (Arkivfoto: KVB)
Ordførar Trine Lindborg oppmodar innbyggarar i Bjørnafjorden om å halda seg i heimkommunen. (Arkivfoto: KVB)

Ordførar i karantene ber innbyggarane bli i heimbygda

– Borte ikkje så bra, heime best.

Kjetil Vasby Bruarøy
16. mars 2020 - 8:41

Fredag kveld kom ordførar Trine Lindborg (Ap) heim frå ferie. Ho fekk ei veke i varmen, men ferien på Gran Canaria med ektemannen Per blei noko annleis enn ho hadde sett for seg.

– Vi sjekka status og vilkår før vi reiste, men dette var 6. mars, og før vi i Noreg for alvor forsto kva som var på veg.

Ordføraren fekk ein fin start på ferien, men følgde med på siste nytt frå heimlandet, og heldt kontakt med kommuneleiinga og fungerande ordførar Mikal Leigland (Sp).

– Eg kan ikkje få skryta nok av korleis Leigland, kommunedirektør Christian F. Fotland og alle som jobbar ute i einingane har handtert situasjonen heime!

– Frå tysdag og utover prøvde eg å framskynda reisa, men alt av fly var fullbooka. Til slutt måtte eg sjå meg nøgd med å få stadfesa at den planlagte heimreisa fredag ville gå som normalt.

Grunna opphald i utlandet etter 27. februar blei ordføraren sendt i 14 dagar heimekarantene. No har ho og mannen rigga seg opp med kvar sitt heimekontor. 

Fleire kommunar sender hyttefolk og campingturistar heim. Bjørnafjorden kommune stengte bubilparkeringsplassane laurdag kveld. Nokre kommunar vurderer å stenga kommunegrensene. Bjørnafjorden har foreløpig ikkje plan om å blokkera E39 og ferjekaien på Halhjem.

Men ordføraren oppmodar alle om i størst mogleg grad halda seg i heimkommunen. I går publiserte ho dette innlegget på eigen Facebook-side:

BORTE IKKJE SÅ BRA, HEIME BEST
Denne dugnaden handlar om at vi skal gjere det så vanskeleg som mogleg for koronaviruset å spreie seg. Det gjer vi best ved å la vere å spreie oss sjølve.
Jo meir og jo lengre du reiser ut av nærmiljøet ditt, jo større er risikoen for at du drar smitte med deg tilbake.
Du må sjølvsagt få komme deg att og fram til jobb. Men eg oppmodar deg på det sterkaste til å droppe unødvendige reiser ut av kommunen.
Ikkje reis på shopping utan at du treng det. 
Ikkje oppsøk stader der mange menneske er innom, sjølv om dagane blir lange.
Brakkesjuke er ikkje farleg for nokon. Koronaviruset er livsfarleg for mange.
Hald deg mest mogleg i nærmiljøet ditt i denne tida.
Takk for at du tar din del av dugnaden!

Les meir om

Lokal Helse Korona Politikk