Tørke, konflikta og høgare prisar på vatn gjer forholda svært vanskelege i Sør-Sudan og Somalia. (Foto: Røde Kors)

Os Røde Kors med innsats for Afrika

– Det er ei alvorleg krise i Sudan og Somalia. Vi har gjeve 25.000 kroner og sett ut bøsser så også DU kan hjelpa, seier Nina Solvår Sælen frå Os Røde Kors.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

«Verden står overfor den største humanitære krisen siden 1945.»

– Dette sa FN sin nødhjelps-sjef for eit par dagar sidan. Norges Røde Kors sin president, Sven Mollekleiv, har kome heim frå Sudan, og han stadfestar alvoret i situasjonen, fortel Nina Solvår Sælen, leiar i Os Røde Kors.

20 millionar menneske risikerer å svolta ihjel.

I Sør-Sudan er 363.000 barn underernært, og 50.000 barn er i ferd med å dø av svolt.

– Pågåande konfliktar gjer det vanskeleg å førebygga tørke, i tillegg har prisen på vatn auka. I nokre område i Somalia er prisen på vatn blitt tredobla.

– Den pågåande konflikten i Jemen gjer at det har blitt vanskelegare med import frå andre land.

Røde Kors og Røde halvmåne er på plass i dei kriseramma landa, men treng hjelp til å hjelpa.

– Vi i Os Røde Kors har gitt 25.000 kroner. Vi har sett ut bøsser i butikkar og på bensinstasjonar på Os, og håper osingane vil vera med å hjelpa, seier Sælen.

Du kan òg bidra på andre måtar:
SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272
VIPPS til 2272 (valgfri sum) Kontonummer:
8200 06 10190, merk SULT

– Takk til alle som støttar Røde Kors sitt arbeid! Du gjer ein forskjell for dei som treng det mest.