Os-tida er over

Frithjof Wilborn sitt engasjement som dagleg leiar i Os Fotball AS er over.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. august 2009 - 7:39

I april blei den kjente TV-profilen tilsett som dagleg leiar i Os Fotball AS, no er tida som fotballsjef i Os over.

- Med Frithjof Wilborn får vi meir enn ein kjent person, vi får ein mann med mykje fotballkunnskap, godt humør og mykje energi, sa styreleiar Ole-Vidar Skaathun då.

I dag seier Skaathun at samarbeidet er over. Wilborn kommenterer ikkje sjølv sin exit, og Skaathun vil ikkje seia noko om kvifor samarbeidet er over.

- Vi har blitt samde om å avslutta samarbeidet, seier Ole Vidar til Midtsiden.no.

Wilborn sin første dag i den nye jobben var 1. mai. I juni hadde han eit engasjement hos TV Norge, noko han hadde opplyst om til sin nye arbeidsgjevar før start.

Han skulle ikkje berre vera frontfigur og sponsorjegar, han skulle også ha ansvar for den daglege drifta av selskapet.

Midtsiden.no kjenner til at det blant enkelte i leiinga har vore misnøye med det dei meinte var manglande arbeidsinnsats hos dagleg leiar. Wilborn tok blant anna ferie i juli, utan å ha tent opp ferietid hos arbeidsgjevar.

Dette vil ikkje Skaathun kommentera.

Samstundes er Os-fotballen som fleire andre norske klubbar i ein vanskeleg økonomisk situasjon.

- Er ny dagleg leiar på plass?

- Nei, men vi jobbar med ein ny måte å organisera leiinga på, og det ser både spennande og lovande ut.