- Osingane kan gle seg

Interessa for å overta Dolly Dimples-lokalet har vore stor. No har det også kome bod.

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 03. nov. 2010 09:04

I august la Dolly Dimples ned restauranten sin på Os, sju år etter at dei opna. Restauranten var eigd av kjeden, som har tre år igjen av leigekontrakten, ein kontrakt Privatmegleren Bjørnefjorden har fått i oppdrag å selja.

- Interessa har vore stor, vi kunne selt leigekontrakten for lenge sidan, seier eigedomsmeklar Erlend Erstad.

- Men oppdragsgjevar og huseigar har bedt oss ta oss tid til å finna nokon med stort potensiale til eit langt og godt leigeforhold.

To bod har kome inn
Drygt to månadar har gått sidan Dolly sin siste opningsdag i Irisgården, men no kan det sjå ut til å nærma seg drift i lokalet igjen.

- Vi har fått to bod og er no i dialog både med desse og med nokre nyare interessentar, fortel meklaren.

Ny restuarant
I leigekontrakten til Dolly Dimples står det spesifisert at det skal drivast med servering i lokalet, men det har også vore interessentar som har hatt ønskje om å driva med andre ting i lokalet.

- Det har vore ein del samtalar med huseigar om eventuelle justeringar i kontrakten, men begge boda som har kome inn er frå folk som vil starta restaurant, stadfestar Erstad.

Ikkje kjede
Erstad trur lokalet har fått ny leigetakar før jul, men er uviss på både kven det blir og kor tid dei eventuelt kjem i drift.

- Begge partar som har kome med bod vil starta restaurant, men ingen av dei er knytt til noko kjede. Sånn det ser ut no er det uansett spennande ting på gang av erfarne aktørar.

- Det ser lovande ut, eg trur absolutt osingane har noko å sjå fram til.


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.