Overgangen til Bjørnafjorden kommune

Kva kunne gå galt? Kva er status i dag?

Ørjan Håland
07. januar 2020 - 8:53

Juleferien er over, og vi er inne i eit nytt år og ein ny kommune.

Før jul, i romjula og etter nyttår har spesielt IT-avdelinga i Bjørnafjorden kommune hatt hektiske arbeidsdagar.

Dette seier kommunedirektør Fredrik F. Fotland om årsaka og status.