Parkering: Er gira på grusplassen

Halvor Hanevik presenterte nye skisser for prosjektgruppa Liv på Øyro 2.

Halvor Hanevik viste frå før godkjent reguleringsplan (nede t.v.) og nye skisser på korleis parkeringshus og trafikkmønster i Giskavollen kan bli. (Foto: KOG/Os kommune/3RW)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightorsdag 06. des. 2018 14:07

Bildeserie:

I staden kan det bli p-plass - og seinare entré til fjellhall. (Os kommune/3RW)
Møte i Liv på Øyro 2 på brannstasjonen onsdag. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Denne reguleringsplanen ligg godkjent i bordet frå før. (Os kommune)
Parkering under bakken, nytt kunstgras oppå. (Os kommune/3RW)
I samspel med Os uskule, Røde Kors-tomt og Os Aktiv. (Os kommune/3RW)
Smidig av- og påstiging ved Os barneskule. (Os kommune/3RW)
Sett frå lufta. (Os kommune/3RW)
Denne p-husplanen kan bli droppa. (Os kommune)
I staden kan det bli p-plass - og seinare entré til fjellhall. (Os kommune/3RW)
Møte i Liv på Øyro 2 på brannstasjonen onsdag. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
1 av 8
Møte i Liv på Øyro 2 på brannstasjonen onsdag. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Denne reguleringsplanen ligg godkjent i bordet frå før. (Os kommune)
Parkering under bakken, nytt kunstgras oppå. (Os kommune/3RW)
I samspel med Os uskule, Røde Kors-tomt og Os Aktiv. (Os kommune/3RW)
Smidig av- og påstiging ved Os barneskule. (Os kommune/3RW)
Sett frå lufta. (Os kommune/3RW)
Denne p-husplanen kan bli droppa. (Os kommune)
I staden kan det bli p-plass - og seinare entré til fjellhall. (Os kommune/3RW)

Onsdag hadde prosjektgruppa Liv på Øyro 2 sitt andre møte. Gruppa erstattar «Liv på Øyro» og «Hamneutvalet», som fram til juni i år har jobba med kvar sine prosjekt.

I førre møte blei det diskutert at parkeringshus på Circle K-tomta ligg for langt fram i tid, og at det hasta med utvida kapasitet.

• Les òg: Blir det grusbanen likevel?

Liv på Øyro 2 søkte kommunestyret om å jobba vidare med den allereie ferdige reguleringsingsplanen for å bygga parkeringshus på grusplassen ved Os ungdomsskule, med kunstgrasbane på toppen.

Denne planen har Os kommune tidlegare gått vekk frå, då Asplan Viak i si sentrumsanalyse (den som førte til oppgradering av Øyro og kallenamna «Bydraget» osv.) meinte at grusbanen låg for langt vekke frå sentrumskjerna.

Men no ser kommunen annleis på saka, og det ser ut til å bli fart i sakene.

Tredelt oppgåve

Prosjektsjef i Os kommune, Halvor Hanevik, leverte som bestilt.

I møtet greidde han ut om tre punkt:
• Bygga parkeringsanlegg under grusplassen
• Stramma opp og utbetra trafikkløysinga med levering og henting til Os barneskule - og etablering av fortau langs Giskavollen
• Tilrettelegging og etablering av overflateparkering på Cirkle K-tomta og tomta til den gamle brannstasjon, som skal rivast

240 parkeringsplassar til 69 millionar

Det er lagt til grunn 150 plassar i reguleringsplanen for eit parkeringshus under grusbanen, og legg ein til plassane ved Circle K- og brannstasjontomta kjem ut med ein total på 240 plassar.

Til samanlikning ville eit parkeringshus på Circle K- og brannstasjontomta åleine hatt 200 plassar.

Parkeringshus på Circle K- og brannstasjonstomta har 1600 kvadratmeter grunnflate og er estimert å kosta 63 millionar kroner å bygga.

Parkeringshus under grusplassen er regulert, til prosjektsjefen og Liv på Øyro 2 si gledelege overrasking, noko større enn dagens grusbane, med 4000 kvm, like stort som dei rundt 95 plassane under den nye dobbelhallen på Kuventræ.

Prislappen for parkeringshus under grusbanen er venta å landa på 50 millionar kroner. Legg vi til 14 millionar for ny trafikkløysing ved Os barneskule og 5 millionar kroner for tilrettelegging for overflateparkering på Cirle K- og brannstasjontomta, er summen 69 millionar kroner.

Mange fordelar - nesten ingen bakdelar

Hanevik fortalte om synergiar mot Os Aktiv, som skal stå ferdig i utgangen av 2019, og etablering av eventuelle nye leikeplassar, ungdomsklubb og tiltak på tomta der Røde Kors-huset tidlegare sto.

Så blei fordelar og ulempar oppsummert.

Fordelar
• Frigjering av sentrumsnær tomt til andre formål
• Legg til rette for framtidig parkeringsløysing i fjellhall
• Betra trafikkløysing på Os barneskule
• Betre gangveg til mjuke trafikantar
• Auka kapasitet, i forhold til p-hus på Cirle K-tomt (60 fleire plassar)
• Utvikla sentrum nord til ein trygg og attraktiv arena
• Synergiar med vidare utvikling av Røde Kors-tomta
• Synergier med Os Aktiv, mogleg ungdomsklubb og ungdomskolen sitt uteanlegg.

Ulemper
• Risikerer bilar i dagen i Osøyro sentrumsbilde over lengre tid
• Noko kortsiktige urbane moglegheiter fell vekk, men kan bli tatt inn igjen ved vidare utvikling av Cirkle K-tomt

Liv på Øyro 2 har forma ei innstilling til kommunestyret. Dialog med skulane og Jadakameratane vil avgjera framdrifta. Om det blir byggestart neste år, så blir det etter Osfest 2019 (august), så ikkje neste festival blir ramma.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.