Gisle Hesjedal svarar Laila Marie Reiertsen i dette lesarinnlegget (foto: Andris Hamre)
Gisle Hesjedal svarar Laila Marie Reiertsen i dette lesarinnlegget (foto: Andris Hamre)

Pleiepengar – ros og ris til regjeringa

Nokre av endringane er bra, men slett ikkje alle, skriv Gisle Hesjedal (Ap) i dette lesarinnlegget.

Lesarinnlegg
22. september 2017 - 8:04

Reglane for pleiepengar vert no endra. I lesarinnlegg på midtsiden.no og osogfusa.no 21.09.17 fortel Laila Reiertsen (Frp) og kor fantastisk bra desse endringane er. Og nokre av endringane er faktisk bra. Men det er også nokre endringar som slett ikkje er bra. Akkurat den delen hoppar Reiertsen glatt bukk over.

I dag gir pleiepengar full lønskompensasjon for foreldra, og det er ingen øvre grense for kor lenge ein kan få desse. I dei fleste tilfelle opphører pleiepengar i dag når barnet fyller 12 år, men ved alvorleg sjukdom kan ein få pleiepengar også etter dette. Med dei nye reglane får ein full kompensasjon i eit år, og deretter 66 prosent kompensasjon i 4 år, totalt 5 år med støtte. Dersom både mor og far treng å være heime med det sjuke barnet samtidig vert perioden med stønad halvert til 2,5 år. Dette er eit dramatisk kutt.

Dei siste dagane har vi lest om den fortvilte situasjonen til mammaen til 7 år gamle Sindre. Ho skreiv eit gripande innlegg til Erna Solberg på Facebook. Sindre er prematurfødt med hjertefeil og Down syndrom. 3 år gammal fekk han leukemi. Etter to og eit halvt år med intensiv behandling vart Sindre frisk, før han fekk leukemi ein gong til. Han er framleis under behandling, og mora uroa seg for framtida no som den totale perioden ein kan få pleiepengar vert innskrenka. Innlegget til Sindre sin mamma har fått over 2000 kommentarar. Erna Solberg har ikkje svart. 

TV2 har fortalt om Bettina Lindgren. Ho er mor til 3 pleietrengande barn. Slik oppsummerar Bettina endringane i reglane for pleiepengar: ”– Det er helt katastrofalt, og det vil ramme oss med de sykeste barna. Det vil kjøre økonomien vår i grøfta, og tvinge oss til å velge mellom barna og inntekt. Det oppleves som fryktelig urimelig og urettferdig.”

Aurora er 2 år gamal og har alvorlig hjerneskade, cerebral parese, cerebral synshemming og epilepsi. Mor hennar trøystar seg med at ho i det minste har eit hus ho kan selje den dagen pleiepengane tar slutt. Er det verkeleg slik vi vil ha det? At folk skal måtta gå frå hus og heim for å kunna ta seg av barna sine?

Dei dramatiske endringane for mange familiar kommenterer Reiertsen slik i innlegget sitt: ”Det vert og fleire småjusteringar innan pleiepengeordninga. Dette for at fleire skal kunna ta del i ordninga og for å gjera ho meir presis og enklare å forholda seg til.”

Småjusteringar seier Frp. Katastrofe seier dei som kjenner det på kroppen.

Fleire av endringane som skjer med pleiepengar er positive. Det er bra og det skal regjeringa få skryt for. Men kvifor må det alltid være dei aller svakaste som skal betala prisen? 

Gisle Hesjedal
Kommunestyrerepresentant Os AP

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg