Politiet rykte ut til ein aksjon mot ein gard i Os. (Ill. foto: KVB)
Politiet rykte ut til ein aksjon mot ein gard i Os. (Ill. foto: KVB)

Protesterte mot gardsdrift - blei fjerna av politiet

To personar kan bli meldt etter at dei tok seg inn på ein gard.

Kjetil Vasby Bruarøy
12. februar 2020 - 9:06

Tysdag klokka 09.53 fekk politiet melding om at to uvedkomande hadde tatt seg inn på ein gard, og nekta å fjerna seg.

– Dei skal ha vore der som ein protest eller ein aksjon, då dei meinte at gardsdrifta blir gjort på ein uforsvarleg måte, fortel politioverbetjent Anne Lyssand.

Bonden, eller familiedlem av bonden, skal ha vist førre rapport, som viser at alt er i orden med drifta. Aksjonistane slo seg ikkje til ro med denne.

–  Det er uansett bonden sin eigedom, og dei to personane blei viste vekk.

Vedkomande er ei jente og ein gut på 19 og 20 år.

– Bonden seier han vurderer å melda dei to personane for å ha tatt seg inn på garden.

Påkøyrd hjort og manglande papirarbeid

Tidlegare tysdag morgon, klokka 08.15, fekk politiet melding om påkøyrd hjort på Osvegen, mellom MB Auto og avkøyrsle til Bontveit. Hjorten blei liggande i vegen eller grøfta, ingen personar blei skadd.

Tysdag i 13-tida stoppa politiet ein bil som ikkje var omregistrert etter eigarskifte. Bileigar viste kvittering på betalt omregistreringsavgift, og fekk ordna resten på staden.

Les meir om

Lokal Politi