Espen Giertsen (t.v) og Ivar Tønnesen er uroa over framtida til RadiOs. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

RadiOs står ved eit vegskilje

Treng nye krefter, og det hastar.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Våren 1989 var den store «snakkisen» i Os etableringa av eigen lokalradio.

3. april 1989 gjekk radioen på lufta, opna av dåverande ordførar i Os, Ole Håkon Lunde (H).

Med åra kom eigenprodusert reklame, aktueltsendingane og den populære radiobingoen. RadiOs fekk òg etterkvart konkurranse frå Bjørnafjorden Nærkringkasting i Fusa.

Utfordrande tider

30 år seinare er det berre RadiOs att, og no kan Os stå i fare for å mista lokalradioen sin, fortel Ivar Tønnesen og Espen Giertsen. 

– Om vi skal klara å halda oppe tilbodet, treng vi sårt nye krefter inn i radioen. Vi er er fleire i radioen som byrjar å dra på åra, og det blir tyngre og tyngre å halda drifta oppe. 

Tønnesen har vore med sidan oppstarten - Giertsen er med sine 30 år den yngste i radioen. Ingen av dei vil vera med på at det er krise for RadiOs, men dei er begge uroa over framtida til lokalradioen.

Inntektene og folka forsvann

Tønnesen meiner at det heilt klart hadde noko å seia at DAB vart innført, men han peikar òg på andre element som har gjort livet i lokalradioen vanskelegare.

– Det er mykje som har forandra seg på 30 år; der vi før hadde ein stor, lokal reklamemarknad å henta inntekter frå, er denne no så godt som vekke. Dette gjer at vi har mykje mindre økonomisk spelerom enn det vi hadde tidlegare.

– I tillegg er det så godt som umogleg å få med andre til å vera med å laga radioprogram. Der vi før hadde eit jamt tilsig med radiovertar, er det nesten som å trekkja tennene på folk når vi spør dei no, seier Tønnesen.

Os utan RadiOs?

Yngstemann Giertsen brenn for lokalradio. Med eit sterkt engasjement for musikk har han dei siste åra produsert program, samstundes som han har prøvd å verva nye medarbeidarar. 

– Kva vil Os vera utan RadiOs? spør Giertsen. Eg trur mange ville ha blitt skuffa om det plutseleg vart stilt frå oss.

Tønnesen og Giertsen fortel at radiobingoen framleis sel 130-180 bingoblokker kvar veke, og at dette talet har helde seg stabilt i mange år.

– Eg ser ofte nye namn blant vinnarane, og ofte er desse heimebuande utanfor rekkevidda til RadiOs. Dette betyr at dei har handla bingoblokka i Os, men så lyttar dei til oss via nett. Dette er oppløftande å notera seg, seier Tønnesen.

– Det er klart eit publikum der ute, det same ser vi med aktueltsendingane våre. Eit Os utan RadiOs kan eg berre ikkje førestilla meg.

Ein radio for mange

RadiOs sender 24/7, heile året. Radioen har lisens til senda på FM-bandet fram til 2021.

Radioen er òg beredskapsradio i kommunen. Sendingane til RadiOs får du inn frå Vallaheiane og vidare heilt til Tysnes og Austevoll.

RadiOs har i mange år overført lyden frå kommunestyremøta. No overfører kommunen sjølv lyd og bilde frå dei politiske møta. 

Tønnesen er usikker på framtida til overføringane av kommunestyremøta. 

– Eg veit rett og slett ikkje kva som kjem til å skje der, men for fleire av dei eldre i bygda trur eg radio frå møta er løysinga framfor data, nettsider og TV. 

Må fornya oss

Tønnesen er ærleg på kva han tenkjer RadiOs må gjera med situasjonen.

– Vi må fornya oss, og vi må forbetra oss. DAB er komen for å bli, og vi må tilpassa oss dei nye tidene. Dette gjeld både innhaldet og det å nå ut på fleire plattformer. 

Tønnesen og Giertsen fortel at du i dag kan lytta til RadiOs digitalt via PC, eller via app, kor som helst i verda. 

Handlar om musikk

– Kva må til for å sikra framtida til RadiOs?

– Hadde vi fått tre til fire nye medarbeidarar som kunne ha vore med i turnusen hadde mykje vore gjort, seier Tønnesen. Vi treng både nye teknikarar og nye radiovertar. Utfordringa er at vi ikkje kan tilby noko løn slik situasjonen no er. 

– Kven kan jobba i RadiOs? Må du vera ekstra teknisk begava, eller ekstra flink til å snakka?

– Har du ikkje lyst til å prata på radioen, er teknikken noko for deg, seier Giertsen. Vi vil sørga for naudsynt opplæring. 

Tønnesen fortel at du i teorien kan få laga radioprogram om kva som helst. 

– Vi har sjølvsagt ein del kriterie som oppfyllast, men har du ein idé til eit radioprogram vil du få tett oppfølging før du går på lufta. Lokalradio skal vera spanande og det er knapt grenser for kva du kan laga radio om - alle er hjarteleg velkomen med ideane sine. 

– Og så må du vera glad i musikk, legg Giertsen til. Du må jo tonesetta arbeidet ditt, noko som kanskje er det kjekkaste med å laga radio. 

Tønnesen og Giertsen fortel at det internt i RadiOs no vert jobba med framtida til radioen.

– Vi kjem til å ha eit møte for å diskutera framtida til radioen og korleis utvikla den vidare, men noko intensjon om å leggja ned, det har vi ikkje. 

På spørsmål om kva kommunen tenkjer om framtida til RadiOs som beredskapsradio og overføringane av kommunestyremøta, skriv ordførar Terje Søviknes (Frp) følgjande i ei tekstmelding til Midtsiden: 

– Eg tenkjer Bjørnafjorden kommune bør ta eit møte med RadiOs for å diskutera framtida. Radioen har vore ein viktig institusjon gjennom 30 år, og bør ha moglegheiter til å utvikla seg vidare.

Fleire saker