På kort tid fann osingen to dokument som kan vera gode spor for politiet, om det blir sak av den store forsøplinga på Fanafjellet. (Lesarbilde)

Reiste frivillig til Fanafjellet for å sikra spor

– Viss politiet vil, kan dei nok ta syndaren, seier ein engasjert innbyggar om bossdumpinga på Fanafjellet.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Måndag morgon blei folk på veg over Fanafjellet rysta over eit stort lass med avfall som er dumpa i utkanten av parkeringsplassen.

– Eg har sett at folk har kasta avfall her før, men aldri i slike mengder, seier Svein Hausberg, som delte eit bilde på Facebook-gruppa «Trafikkmeldinger Fanafjell».

I etterkant har minst to ulike privatpersonar vore oppom og sjekka delar av søppelet etter spor. Éin av dei har delt bilde i Facebook-gruppa, ein annan har sendt bilde til Midtsiden-redaksjonen.

Han ønskjer å vera anonym, men fortel at han har bakgrunn frå renovasjonsbransjen, og at han privat er nabo til eit område som er utsett for tilsvarande forsøpling.

– Det skal lite detektivarbeid til for å avsløra syndaren. Eg har sjølv tatt folk for tilsvarande tidlegare, både på fersk gjerning og etter funn av pakkseddel, kvittering eller andre spor, fortel han.

Fann to spor på kort tid

På ved til Fanafjellet såg han spor langs vegen i form av materialar som truleg har ramla av lasset mellom Nordvik og fjellet, i bosshaugen trengte han ikkje å leita lenge før han fann andre dokument.

– Eg fann eit uopna brev og ein kvittering. Eg tok bilde av dette før eg pakka det inn i plast, så ikkje regnet skulle gjera det uleseleg, og la det tilbake.

– Det er truleg fleire spor å finna. Om politiet vil, så kan dei ta kontakt med meg via Midtsiden. Om dei grev meir i denne haugen så finn dei kanskje fleire papir. Denne ønskjer det så løyser dei denne saka.

 

Fleire saker