Før (oppe) og etter flyttinga av innbytarbenkane. Spelarane sit no litt høgare, i tillegg til at benkane er utanfor tryggleiksona. (Foto: KVB)

Sånn blir bane-kravet løyst

Os Fotball har flytta to innbytarskur. Eitt grep står igjen før tryggleiksona er tilfredsstillande.

image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

A-laget sin hovudarena på Kuventræ er 64x105 meter, altså innanfor krava til storleik (60-68 x 100-105 meter).

Men i vinter fekk Os avslag på søknad om dispensasjon til å spela med innbytarbenkar og fundament til tre lyktestolpar inne i tryggleiksona, som er 4 meter frå sidelinja, sjølv ikkje fundamenta blei polstra.

God løysing med innbytarbenkane

Delar av det ivrigaste dugnadsteamet i Os Fotball har tatt tak, støypt fundament bak innbytarbenkane, snekra ny platting og trekt benkane bak og opp.

– Dette blei ei veldig god løysing, synest A-lagstrenar og dagleg leiar Endre Brenne.

Må likevel trekkja sidelinja inn

Fundamenta til dei tre lyktestolpane følgjer ikkje same veg.

– Det blir for omfattande i denne omgang, seier Brenne.

Dermed må sidelinja flyttast på begge sider.

– Linja blir trekt inn 65 centimeter på kvar side, i alt blir banen altså 1,30 meter smalare. Det er ikkje optimalt, men det er det som må til for å få den godkjent.

Dermed endar banen på 62,7x105 meter, i alle fall denne sesongen.

Nedre bane, K2, er 60 x 100 meter, mens den nyaste banen, som i over 50 år var grasbane, er 66x104 meter.

Til samanlikning er Søfteland idrettsplass, Stilvoll, 50x87 meter, Nore Neset sine banar er 60x100 og 64x102.

Fleire saker