Sel færre bustadar

... men i Os var årets 3. kvartal betre enn 3. kvartal 2008, og snittprisen er høgare enn i 2007.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. november 2009 - 13:39

På landsbasis blei det selt knappe 1 prosent fleire bustadar i 3. kvartal 2009 enn i 3. kvartal 2008. Kjøpesummen gjekk i snitt ned med 7 prosent i same periode, melder ssb.no i dag.

I Os blei det selt 229 bustadar på dei tre første kvartala i 2008, til nå i år er det selt 187.

Men 3. kvartal åleine er betre enn fjoråret, 82 i 2009 mot 63 i 2009. Går vi tilbake til 3. kvartal 2007 er talet 132.

Betre prisar enn i 2007
Snittet på kjøpesum går også ned, men ikkje mykje.

I fjor passerte den 2 millionar kroner for første gong, og landa på 2.046.000 kroner. Til no i år er snittet 1.995.000 kroner, som er høgare enn i 2007.

Tal på selte bustadar dei siste åra
2000    116
2001    172
2002    196
2003    250
2004    265
2005    272
2006    256
2007    358
2008    295
2009    187 (1. - 3. kvartal. Blir det selt like mange i 4. kvartal som i fjor landar vi på 253)
   
Samla kjøpesum per år (i millionar kroner)
2000    111
2001    196
2002    248
2003    314
2004    382
2005    440
2006    462
2007    692
2008    603
2009    440 (1. - 3. kvartal)

Snitt, kjøpesum per bustad (runda av til nærmaste 1000)   
2000       960.000
2001    1.143.000
2002    1.269.000
2003    1.258.000
2004    1.444.000
2005    1.618.000
2006    1.805.000
2007    1.933.000
2008    2.046.000
2009    1.995.000 (til no i år, kan endra seg når 4. kvartal er tatt med)

Les meir om

Eigedom Næringsliv