Senteret reiser seg

Spesialpedagogisk senter byrjar å ta form, og ligg førebels rundt ein månad framfor skjema.

Kjetil Vasby Bruarøy
28. august 2009 - 12:42

I april var det byggestart på tomta mellom Kuventræ skule og Kolskogheiane, spesialpedagogisk senter skal stå ferdig våren 2010.

- Senteret skal leverast ferdig 1. april. Prosessen har til no gått veldig fint, og vi ligg eit stykke framfor skjema, seier Tom Martinussen frå hovudentreprenøren Mester Yrkesbygg.

Etter planen skulle takstolane og platene til bygg 2 kome i starten av november.

- I dag kom vindauga til del 1, bustadbygningen, og om ei veke er denne tett. Om fire veker skal også del 2 vera tett.

Sjølv om dei akkurat no ligg ein månad framfor skjema treng det ikkje bety at senteret står ferdig før tida.

- Det er eit spesielt prosjekt, der blant anna brukarane aktivt er med og påverkar innhaldet, så vi kan koma til å møta på ting innvendig som tar lengre tid enn venta. Derfor er det godt at vi no ligg framfor framdriftsplanen, seier Martinussen.

Les meir om

Lokal Eigedom Helse