Sette ny rekord

Rema 1000 Kuven Stasjon har aldri hatt høgare omsetnad på éin dag enn kva dei hadde tysdag.

Kjetil Vasby Bruarøy
23. desember 2009 - 8:22

Dagen før vesle julaftan plar vera den beste dagen for Rema-butikkane i Os.

- Vesle julaftan er vanlegvis svært hektisk på dagtid, men rolegare om kvelden. Omsetnaden per heile dag er høgast hos oss 22. desember, seier innehavar Trond Hope.

I år blei det ny rekord - over 1,1 millionar kroner i dagsomsetnad på Rema 1000 Kuven Stasjon åleine.

- Den førre rekorden var på rett over millionen, ein dag før pinsen i 2006.

- Når målet i år
Laurdag 14. juni 2008 var siste opningsdag for Lidl i Os. 10 dagar seinare opna butikken som Rema 1000, nokre hundre meter frå Rema 1000 i Idrettsvegen.

- Det er nok ikkje andre Rema-butikkar som ligg så tett som desse to, men det ser ikkje ut til å slå negativt ut.

- Eg trudde eg var stor i kjeften då eg ved overtaking av Lidl-butikken sa at målet på sikt var samla omsetnad på 180 til 200 millionar kroner, men vi når målet allereie første heile driftsår med to butikkar, seier Hope, som eig begge Rema 1000-butikkane i Os.

Hope har allereie passert 180 millionar, og reknar med at han landar på til saman dryge 185 millionar kroner.

Mest med andre
Hope konkurrerer med seg sjølv med dei to butikkane. Den eldste er den minste, på 1300 kvm, medan Kuven Stasjon er på 1780 kvadratmeter og ligg no med omsetnad på nivå med gamlebutikken sitt rekordår 2007.

- Samstundes har vi godt sal i Idrettsvegen òg, den ligg over snittet på landsbasis, så vi konkurrerer nok mest med andre enn oss sjølv.

Meir svin - færre nøtter
Samstundes som Rema set ny «personleg» rekord i julehandel, ser kjøpmannen Hope ei endring i kva varer osingar handlar inn til jul.

- Svin har kraftig vekst og stadig fleire vil ha pinnekjøttet ferdig skore. Dette gjeld også i Bergen og resten av Vestlandet. Vi opplever også auke i sal av lutefisk.

- Men ikkje alle tradisjonelle julevarer aukar, nøtter og ingrediensar til kransekake, for eksempel, går det mindre av. Det er litt synd med tradisjonar som forsvinn, folk slit ikkje ut nøtteknekkarane sine lenger, seier Trond Hope.


Les meir om

Handel Næringsliv