midtsiden

Sikrar parkeringplassen

Parkeringsplassen utanfor Osbadet blir i desse dagar ramma inn. I enden kjem av- og påstiging for elevar på Kuventræ skule.

image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Arbeidet med ulike trafikksikringstiltak i Os er godt i gang. I går skreiv vi om nytt gangfelt på Sundøybrua, i dag har vi sett nærmare på arbeidet på Kuventræ.

Problema med løysinga utanfor Osbadet og Oshallen var fleire:
• Osbadet blei bygd på plassen der foreldre brukte å setja av ungane som skulle på Kuventræ skule.
• Parkeringsplassen utanfor Osbadet var utan tydelege grenser, noko som gjorde at folk av og til parkerte ut i vegen, og at dei som kjørte inn og ut av plassen gjorde dette langs heile vegen forbi hallen og badeanlegget.

- No er bed rydda vekk og pareringsplassen markert med fortau rundt. I tillegg får vi éi inn- og utkjørsle, seier Leif Gunnar Borgen ved Osbadet.

Foreldreutvalet ved Kuventræ skule har saman med leiinga ved skulen kome med initiativ og saman med Osbadet og kommunen deltatt i planlegginga av plassen.

- Det har heldigvis gått fint fram til no, foreldra har vore flinke og varsame. Men no får vi ei betre og meir oversikteleg løysing for dei som kjører ungane til skulen, seier rektor Per Olav Sørås.

- Foreldra skal framleis svinga inn mot skulen, men så ta til venstre og kjøra mot klokka rundt den nye plassen. Er dei litt effektive så skal det ikkje hopa seg for mykje opp.

Det kjem også opphøgd fotgjengarfelt over til fortauet, og nye skilt innover mot parkeringsplassen bak Osbadet, og inn til skulen. Her blir det på dagtid berre ope for varelevering.

 

Fleire saker