Sjekka ras

Trafikken blei ikkje hindra då det tysdag gjekk eit steinras i Rødsliane.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tysdag i 14-tida kom meldinga om steinras i Rødsliane, mellom Hegglandsdalen og Lønningdal.

- Vi rykte ut og sjekka trafikkforholda. Raset hadde gått på nedsida av vegen, så trafikken blei heldigvis ikkje råka av raset, seier politiførstebetjent Audun Hadler-Olsen.

Tips midtsiden.no

Kjetil Vasby Bruarøy + 47 90 78 92 70
Andris Hamre +47 47 90 61 11