Smilande trafikkmåling i Os sentrum. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Skal kartleggja trafikken i sentrum

Køyrer du inn i Os sentrum denne veka kan det vera at du får eit smil imot deg.

image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Førstekonsulent hos Teknisk drift samferdsel, Elisabeth Thomassen, fortel at målet er å få kartlagd trafikkbiletet i Os sentrum.

– Vi har satt opp fire teljepunkt; i Landboden, Brugata, Øyro og ved bommen framfor rådhuset. Boksane tel køyretøy som køyrer inn, og køyretøy som køyrer ut. 

Thomassen fortel at boksane i tillegg måler hastighet, men at dette sjølvsagt ikkje er ein fartskontroll. 

– Desse fire punkta er kun til registrering av køyremønster og køyrevanar, og målingane vil vara til fredag. 

Smil!

Thomasssen fortel vidare at boksane er programmerbare til å måla det meste, og dei kan òg gje bilistane ei tilbakemelding på korleis dei køyrer.  

– Køyrer du inn i sentrum via Landboden, vil du få ei påminning om kva fartsgrensa er. Held du deg innafor, vil du bli honorert med eit smilefjes og informasjon om kor fort du køyrer.

– Ligg du over grensa, vert du straffa med eit surefjes. Ikkje verre enn det, men det kan jo vera greitt å bli minna på fartsgrensa, seier Thomasssen. 

Og om du lurte, så er fartsgrensa i Os sentrum 30 km/t. 

Fleire saker