Fagsjef for skule og barnehage i Bjørnafjorden, Per Olav Sørås. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Fagsjef for skule og barnehage i Bjørnafjorden, Per Olav Sørås. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Skulane er stengde - undervisinga held fram

– Vi håper foreldre er flinke å følgja opp, seier fagsjef Per Olav Sørås.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. mars 2020 - 13:28

Koronaviruset:


Frå i dag er alle skular og barnehagar i Noreg stengte, men alle er i drift og mange har elevar og born hos seg.

Skular og barnehagar held ope for born av foreldre som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar,som helsepersonell, politi, redningsteneste og transport. 

– Dei går i barnehage og på skule der dei vanlegvis er. Her gjeld det ikkje å samla, men å spreia innbyggarane, også dei unge, seier kommunedirektør Christian F. Fotland.

Alle i skulane er på jobb

Samtidig skal elevar på alle trinn bruka kvardagen på å læra, stengte skular betyr ikkje at påskeferien er i gang.

– Tilsette i skulen er framleis på jobb, nokre på skulen, andre frå eigen heim. Eg har sendt skriv til alle dei 17 skulane i kommunen, og ber om tilbakemelding frå rektorane om korleis dei planlegger skuleaktiviteten via nett, seier fagsjef for skular og barnehagar, Per Olav Sørås.

– Mange skular har kome langt med bruk av digitale verktøy, andre vil i denne perioden få god trening i bruk av Itslearning og Google Classroom. 

– Dette er òg ei god tid å lesa på. Lesetrening er alltid god læring, anten du finn ei bok heime eller finn noko fornuftig på nett å lesa.

Biblioteket er stengt, men bokhandelen er open.

God skulekvardag i heimen

Elevane får vekeplan og skal gjera arbeid heimefrå.

– Eg opplever at fleire foreldre er opptatte av at ungane skal laga noko som liknar på ein skuledag heime. At dei jobbar systematisk frå 8.30 til rundt klokka 14, at dei legg vekk mobiltelefonen og jobbar med skulearbeid.

Lærarar er òg ledige for å møta elevar, eventuelt i følgje med foreldre, for å hjelpa.

– Sjølv om nokre lærarar sjølv er heime i karantene eller heime med eigne ungar, har dei som er på jobb noko mindre å gjera, så kapasiteten skal vera god.

Skulane køyrer sine individuelle opplegg, godkjent av fagsjefen. Os ungdomsskule opplyser i dag at elevane får vekeplan som vanleg i veke 12 og 13, og ber elevane følgja med på Google Classroom.

«Heimearbeid som blir gjort i denne perioden blir ein del av vurderingsgrunnlaget til elevane. Kontaktlærarane vil ta kontakt med heimen viss dei ser at elevar ikkje følgjer opp sitt læringsarbeid» skriv skulen.

Samtidig ber dei foreldre om å passa på at elevane ikkje snur døgnet når dei denne perioden ikkje treng å møta på skulen for å jobba.

 

 

Les meir om

Lokal Helse Korona Kultur