Giskavollen er eit ekstra trafikert område om morgonane. Politiet ber foreldre og andre trafikantar vera tolmodige og varsame. (Arkivfoto: Midtsiden)
Giskavollen er eit ekstra trafikert område om morgonane. Politiet ber foreldre og andre trafikantar vera tolmodige og varsame. (Arkivfoto: Midtsiden)

Skulestart: To veker med fokus på to ting

Måndag startar politiet ein nasjonal kampanje.

Kjetil Vasby Bruarøy
14. august 2020 - 9:42

Måndag startar skulane igjen etter sommarferien, og frå morgonen er politiet over heile landet meir synleg enn vanleg rundt skulane.

– Bjørnafjorden lensmannskontor er naturlegvis del av kampanjen. Vi kan ikkje vera på alle skulane same morgon, men kampanjen varer i to veker, og vi skal vera ute med meir enn éin patrulje, seier politioverbetjent Anne Lyssand.

– Hovudfokus er fart og bruk av handhalden mobiltelefon, som er dei to mest utløysande faktorane når det kjem til ulykker.

– Men vi vil òg undersøkja førarkort, vognkort og sikring av barn i bil.

Manglande sikring av barn under 15 år gir to prikkar på førarkortet. Er du i prøvetida får du fire prikkar.

– Plassering, altså kvar du vel å setja ungane av i forhold til skilting og flyt i trafikken, er òg noko vi vil sjå på.

– Vi har generelt eit godt inntrykk av trafikkåtferda til foreldra som køyrer ungane til skulen. Samtidig håper vi at andre trafikantar er tolmodige rundt skulane, der trafikken særleg no i starten på skuleåret gjerne vil gå litt seinare.

Les meir om

Lokal Politi