Tre av bileta som skal pynta opp på Luranetunet etter at utstillinga på bibliotektet er ferdig (foto: Andris Hamre)

Smykkar ut Luranetunet

To avdelingar på Luranetunet får fotografier frå Os fotoklubb, men først kan osingar nyta bileta på biblioteket.

Av: Andris Hamre

I samband med at dei kommunale kulturprosjektmidla (KUP-midla) blei lyst ut våren 2013 ønskja Os fotoklubb å starta prosjektet "Klart fokus" som hadde som formål å utsmykka institusjoner/bustader innan helse- og omsorgsområdet og å gje medlemmane i fotoklubben ein motivasjon og eit læringsutbytte i fotograferinga si.

Laurdag opna fotoklubben ein vernissasje i biblioteket, kor bileta som seinare skal henga på to av avdelingane på Luranetunet er utstilt.

– Det blei eit fint arrangementet, med mykje folk på laurdag, fortel Simen Soltvedt, leiar i Os fotoklubb.

Fekk velja

Soltvedt fortel at dei av medlemmane som ønskja å bidra leverte inn sine bileter til vurdering.

– Ei gruppe på Luranetunet såg bileta og plukka ut dei som dei tenkte ville passa inn.

– Saman med ei gruppe frå fotoklubben såg dei så på kor dei forskjellige bileta kunne henge og kor store dei skulle vera.

– Eg trur det største har blitt 120x150 centimeter.

– Det er store veggflater som skal dekorerast, så dei måtte tåla å bli blåst opp, forklarar Soltvedt.

Dekka produksjonen

Støtta på 30 000 kroner frå KUP-midlane har gått med til produksjonen av bileta.

– Det er ingen av fotografane som har fått penger for bileta sine.

– Støtta vi fekk frå kommunen har gått med til sjølve produksjonen, mellomanna det å få bileta over på lerret i rett størrelse.

Utstillinga i biblioteket vil henga i omlag ein månad før bileta blir flytta og hengt opp på Luranetunet.

Fleire saker