CISV blant søkjarane. Dei arrangerar nemleg leir i Os til sommaren (arkivfoto: Andris Hamre)

Søkjer om 2,97 millionar i KUP-midlar

Kven får midlar frå den kommunale KUP-kassa? Her er dei som har søkt.

Av: Andris Hamre

Tysdag vil nokre lag, organisasjoner og privatpersonar få ein kjærkomen slant med penger i kassa når formannskapet deler ut årets KUP-midlar.

Politikarane har avsett 1 million kroner til fordeling som i tråd med kriteria skal fordelast med ei vektlegging på tiltak for barn og unge.

Då søknadsfristen gjekk ut 1. mars var det kome inn 64 søknader på totalt 2 970 175 kroner.

– Søknadane viser at det i Os er eit stort mangfald av aktivitetar, og mykje frivillig arbeid innan dei forskjellige områda. Det er ògså fleire gode søknader til profesjonelle kulturelle produksjonar, skriv kultursjef Lisbeth Lunde Axelsen i saksutgreiinga.

Konsertar, utstyr og arrangement

Spekteret i søknadane er store, frå opplæring i styreverv til spelefilm, ulike idrettsskular-/arrangement til varmepumpe i Vognhallen.

Fleire av søkarane er gjengangarar som også tidlegare har mottatt midler frå det kommunale kulturelle utviklingsprogrammet.

Desse har søkt

Her er ei samla oversikt over dei 64 søknadane som eit underutval til formannskapet skal vurdera og gjera ei innstilling til formannskapet på før tysdag.

NR Kategori festival/konsert o.l. Formål Aldersgruppe Søknadssum kr:
1 Stiftelsen MusicaNord Oseana kammerfest alle 75 000,00
2 Oseana Ufest 2018 b&u 100 000,00
3 Os skulekorps Konsert Oseana alle 40 000,00
4 Frøydis Flotve 40 års jubileum B Bratlund alle 40 000,00
5 Tilslørte bondepiker Konsert Oseana alle 25 000,00
SUM
280 000,00

Nr Kategori utstyr og anlegg Formål Aldersgruppe Søknadssum kr:
6 Oselvarverkstaden Interaktiv formidling mm alle 50 000,00
7 Lysekloster Idrettslag Utstyr treningsrom alle 50 000,00
8 NoreNeset Idrettslag Utstyr 3èr fotball b 42 000,00
9 NoreNeset Idrettslag Minihåndballmål b 7 500,00
10 Søfteland Ungdomslag discogjengen Div. utstyr/skifte vindu for rømningsvei mm alle 65 000,00
11 NoreNeset skulekorps Innkjøp instrumenter b/u 20 000,00
12 Os Turlag/barnas turlag Gapahuk og Lavo m/botn b/u 52 000,00
13 Os Roklubb Ny singelsculler for dei yngste b/u 35 000,00
14 Os Roklubb Ny dobbeltsculler for dei yngste b/u 70 000,00
15 Os Roklubb Romaskin for dei yngste b/u 12 500,00
16 Øvre Lekvenmarka vel Nærmiljøanlegg alle 100 000,00
17 Os skulekorps Ny fane og instrument b/u 60 000,00
18 Osbadet KF utstyr til m.a. nattbading ungdom u 50 000,00
19 Osbadet KF Utstyr open hall søndager alle 50 000,00
20 Skeietunet vel Aktivitetsplass alle 100 000,00
21 Os kulturutvikling Varmepumpe til Vognhallen alle 200 000,00
22 Torsneset vel Aktivitetsplass/nærmiljøanlegg alle 150 000,00
23 NoreNeset Sanitetsforening Utstyr til aktivitetsklubb 5-7 klasse 30 000,00
24 Søfteland TIL Antisklimatter/springbrett b/u 25 000,00
SUM


1 169 000,00

Nr Kategori driftstilskot/prosjekt Formål Aldersgruppe Søknadssum kr:
25 Arne Hadler-Olsen Støtte til prosjekt Tokyo 2020 u 50 000,00
26 Oseana Seniortreff 2018 v 50 000,00
27 Lysekloster Idrettslag Etterskuletilbod 3-7 klasse b 50 000,00
28 Lysekloster Idrettslag Fotballcup b/u 35 000,00
29 Lysekloster Idrettslag, friidr Turmasjen Lysøen rundt alle 25 000,00
30 Vidar Bratlund-Mæland Julehefte til skulane b/u 35 000,00
31 NoreNeset Idrettslag Åpningscup (ny bane) fotball b/u 30 000,00
32 Kristin Balland Støtte til utøving av idrett b/u 25 000,00
33 CISV Os Ungdomsleir 2017 b/u 30 000,00
34 Os Revmatikerlag Tur til Ramsholmen alle 6 000,00
35 Os Orienteringsklubb Web-portal for skulebruk b/u 50 000,00
36 Lyshornet skolebrass Aspirantkurs/instrument b 120 975,00
37 Raggsokk Productiosn Spillefilm alle 171 900,00
38 Søfteland TIL Fotballskole b 7 500,00
39 Søfteland TIL Søftelandsparken alle 50 000,00
40 Søfteland TIL Ulvenmarsjen alle 15 000,00
41 Os Turn fotball Eat Move Sleep Cup b/u 25 000,00
42 Os Turn fotball Os Akademiet u 25 000,00
43 Os Turn fotball Os Fotball telenor Xtra fotball.fo b 40 000,00
44 Os Turn fotball Hassan El Fakiris Fotballskole b 25 000,00
45 Stiftinga Det historiske tun Konsertar og arrangement alle 70 000,00
46 Teatergruppen for barn Ny aldersgruppe b/u 25 000,00
47 IL Øyglimt m/fleire Jentefotballdagen b/u 20 000,00
48 IL Øyglimt m/fleire Guttehandballdagen 2017 b/u 20 000,00
49 Studio O "Nattspill" u/v 70 000,00
50 Studio O Installasjon Oseana alle 60 000,00
51 Os Svømmeklubb Osmesterskap/kompetanse/drift b/u 92 000,00
52 Søfteland TIL Friidrettstevne b/u 15 000,00
53 Bjørnefjorden Golfklubb Golfskule 2017 b/u 126 000,00
54 Os Sokneråd Skapingsdagane b 25 000,00
55 Join Us Ten Sing 40 årsjubileum b/u 25 000,00
56 IL Øyglimt Redd Barna Cup 2017 b/u 20 000,00
57 Moldegaard ryttersportklubb Nasjonalt stevne & open dag alle 30 000,00
58 Søre Øyane Arbeidstove Aktivitetskveldar for u/v u/v 10 000,00
59 MS Midthordland 70 årsjubileum alle 20 000,00

Sum

1 309 375,00

Nr Kategori kurs/oppstartstilskot Formål Aldersgruppe Søknadssum kr:
60 Lysekloster Idrettslag Spansk-norsk fotballskole b/u 30 000,00
61 Os Roklubb Treningssamling for klubbmedlemmer b/u 30 000,00
62 Os Musikkforening Ung Blås - inspirasjonsseminar og konsert b/u 103 000,00
63 Havnesjefen 4H Opplæring i styreverv/klubbrådgjeving b/u 11 800,00
64 Berekraftig Liv på os

37 000,00

Sum

211 800,00


Total søknadsum

2 970 175,00

Fleire saker