- Spikersuppekoking

At bompengesøknaden må sendast på nytt, og at Frp har trekt seg frå byrådet, har ifølgje Søviknes ikkje noko å seia for framdrifta for ny veg mellom Os og Bergen.

Kjetil Vasby Bruarøy
04. mai 2009 - 14:50

Frp har trekt seg frå bystyret i Bergen kommune, fordi dei ikkje kan stemma for bompengeinnkreving i trinn to i Bergensprogrammet. Samstundes må bompengesøknaden for Svegatjørn-Rådal sendast på nytt, noko Bergensavisen tok opp som problemstilling før helga. 

- BA har prøvd å koka suppe på spiker. Alle forhold rundt vår bompengesøknad var avklart i Os, Bergen og i fylket i 2004, mens det først på landsmøtet til Frp i fjor vår blei vedtatt å ikkje gå for nye bompengeprosjekt. Dette vedtaket har ikkje tilbakevirkande kraft, seier Søviknes til midtsiden.no.

- Det er synd at avisa skapar så mykje spekulasjon rundt noko som eigentleg berre er ei justering av ein bompengesøknad grunna endra trafikkmengd og auka støtte frå staten.

At han til neste sak i BA, om same tema, seier at å stemma mot bompengar vil vera "eit politisk sjølvmord", er ifølgje han sjølv presentert på feil måte.

- Eg blei spurt om eg trudde Ap og Krf ville stemma mot bompengar, som ein "takk for sist", sidan Frp trekte seg frå byrådet. Slik svaret mitt er framstilt ser det ut som om det er for Frp eg snakkar, fortvilar han.

- Får det noko å seia for framdrifta, at de må senda søknaden på nytt?

- Nei. Saka skal opp i vegdirektoratet i haust, truleg i oktober. Vi rekk fint å senda revidert søknad.

Les meir om

Lokal Politikk